Programma Beleidsbepalend Orgaan

Elke lokale publieke media-instelling heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Het PBO van Radio Lelystad bestaat uit 6 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit Lelystad kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze gemeente voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren die representatief zijn voor Lelystad. 

Het PBO volgt het daarvoor opgestelde regelement.

0
Shares

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter