Anbi

De Stichting Radio Lelystad heeft op 1 januari 2015 de ANBI–status gekregen, waarbij ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen inhoudt dat de Stichting behoort tot de zogenaamde Goede Doelen in Nederland. Hieronder publiceren we enkele gegevens die voor de toekenning van die status van belang zijn.

Statutaire naam: Stichting Radio Lelystad
Bij het publiek bekend als: Radio Lelystad
Fiscaal nummer: NL800687437B01
KvK-nummer: 41246477

Samenstelling bestuur
Klik hier

Contact gegevens
Klik hier

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Radio Lelystad wordt als volgt omschreven:
Het verzorgen van omroepprogramma's, die gericht zijn op maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften en dienen voor het algemeen nut. Hierdoor geeft de Stichting Radio Lelystad uitvoering aan de taak van de publieke omroep, zoals bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau bestemd voor de gemeente Lelystad.

Beleidsplan
Opgenomen in het jaarverslag van de Stichting Radio Lelystad onder het onderwerp “Toekomst”. Dit verslag is schriftelijk op te vragen bij de secretaris van Stichting Radio Lelystad onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailadres. Incomplete aanvragen en aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Opgenomen in het jaarverslag van de Stichting. Dit verslag is schriftelijk op te vragen bij de secretaris van Stichting Radio Lelystad onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailadres. Incomplete aanvragen en aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag, althans relevante delen daaruit zoals de balans en exploitatie rekening, kunt u schriftelijk opvragen bij de penningmeester van Stichting Radio Lelystad onder vermelding van redenen, uw naam, adres en e-mailadres. Incomplete aanvragen en aanvragen per e-mail worden niet behandeld.

Beloningsbeleid
Stichting Radio Lelystad werkt uitsluitend met vrijwilligers en kent geen beloningsbeleid.

0
Shares

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter