Minder grazers in Oostvaardersplassen, wellicht meer vogels

 

Het aantal edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen wordt verminderd, maar de vraag is nog hoe dat gaat gebeuren. Tot die overeenstemming zijn Provinciale Staten van Flevoland gisteren gekomen. Ze volgen het advies dat de commissie-Van Geel daarover heeft uitgebracht.

Een aantal Statenleden heeft grote moeite met het plan edelherten af te schieten. Daarom wordt nog bekeken of anticonceptie haalbaar is of dat er toch een organisatie is die de dieren wil hebben. Tegenstanders van dat laatste plan betogen dat levend vangen en transporteren van edelherten meer dierenleed veroorzaakt dan afschieten. Voor de overtollige paarden lijken de mogelijkheden van vangen en herplaatsen groter. De kudde heckrunderen kan gewoon blijven.

Het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, gaat nu een voorstel uitwerken.

Het andere beheer van de kuddes is onderdeel van een groter beheersplan waaraan wordt gewerkt. Enkele hoofdpunten daarvan volgens het provinciebestuur:

  • Van de 1880 hectare open gebied wordt 500 hectare onder water gezet en 300 hectare met bosschages beplant, om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap.
  • Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 1100 (160 runderen, 450 konikpaarden en 490 edelherten) om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.

Op grond van eerder vastgelegde richtlijnen (Natura 2000) komt de nadruk meer op vogels te liggen. Volgens sommigen betekent dat overigens dat er nog veel meer hoefdieren weg moeten – misschien wel allemaal. De provincie volstaat nu met de aankondiging dat zij na de sanering de kuddes nauwgezet in de gaten zal houden.

Voor de hele operatie is naar schatting 15 miljoen euro nodig en daarvoor wil de provincie bijdragen hebben van onder meer het rijk en gemeentes.

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

24 september, 2018
Zeebodemloop

Zeebodemloop gooit handdoek in ring

De Zeebodemloop stopt ermee. De organisatie kan het niet meer bolwerken omdat de groei van aantal…
21 september, 2018

Zeekadetkorps voor Lelystad in oprichting

Lelystad krijgt waarschijnlijk een Zeekadetkorps, het twintigste in Nederland. Er is een bestuur…
21 september, 2018

Iedereen blij met Flevokust Haven

Flevokust Haven, de nieuwe haven voor de binnenvaart bij Lelystad, is gisteren officieel geopend.…
20 september, 2018

Hertenbiefstuk wordt geen dumpartikel

Als het allemaal doorgaat, worden het er 'zeker' duizend, waarschijnlijk meer. En ja, het zal bij…
20 september, 2018

Afgeschoten herten wellicht naar de poelier

De provincie en Staatsbosbeheer willen de afgeschoten herten in de Ooostvaardersplassen verkopen…
20 september, 2018

Actie om 'arm' kind op sport of toneel te krijgen

De gemeente Lelystad is begonnen met het inzetten van jonge sporters en jongeren met een culturele…
19 september, 2018

Ook Haven doet mee met Straat op de Kaart

Lelystad-Haven stapt in het project ‘Straat op de Kaart’, in navolging van de Punter. Komend…
18 september, 2018

Deel herten wordt voor de winter afgeschoten

Een nog onbekend aantal edelherten in de Oostvaardersplassen wordt nog voor de winter afgeschoten,…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter