Minder grazers in Oostvaardersplassen, wellicht meer vogels

 

Het aantal edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen wordt verminderd, maar de vraag is nog hoe dat gaat gebeuren. Tot die overeenstemming zijn Provinciale Staten van Flevoland gisteren gekomen. Ze volgen het advies dat de commissie-Van Geel daarover heeft uitgebracht.

Een aantal Statenleden heeft grote moeite met het plan edelherten af te schieten. Daarom wordt nog bekeken of anticonceptie haalbaar is of dat er toch een organisatie is die de dieren wil hebben. Tegenstanders van dat laatste plan betogen dat levend vangen en transporteren van edelherten meer dierenleed veroorzaakt dan afschieten. Voor de overtollige paarden lijken de mogelijkheden van vangen en herplaatsen groter. De kudde heckrunderen kan gewoon blijven.

Het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, gaat nu een voorstel uitwerken.

Het andere beheer van de kuddes is onderdeel van een groter beheersplan waaraan wordt gewerkt. Enkele hoofdpunten daarvan volgens het provinciebestuur:

  • Van de 1880 hectare open gebied wordt 500 hectare onder water gezet en 300 hectare met bosschages beplant, om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap.
  • Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 1100 (160 runderen, 450 konikpaarden en 490 edelherten) om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.

Op grond van eerder vastgelegde richtlijnen (Natura 2000) komt de nadruk meer op vogels te liggen. Volgens sommigen betekent dat overigens dat er nog veel meer hoefdieren weg moeten – misschien wel allemaal. De provincie volstaat nu met de aankondiging dat zij na de sanering de kuddes nauwgezet in de gaten zal houden.

Voor de hele operatie is naar schatting 15 miljoen euro nodig en daarvoor wil de provincie bijdragen hebben van onder meer het rijk en gemeentes.

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

20 juli, 2018

Gevoel van veiligheid in verkeer is er nog, maar neemt wel af

Inwoners van Lelystad zijn over het algemeen tevreden over de verkeersveiligheid in hun stad, maar…
20 juli, 2018

Provincie en gemeente subisidiëren glasvezel voor boeren

Boeren en andere bewoners van het buitengebied in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland krijgen…
19 juli, 2018

Stadhuis vraagt start-ups om frisse ideeën voor stadshart

Lelystad gaat start-ups meer kansen geven bij onder meer het aanpakken van problemen in het…
19 juli, 2018

Achtergelaten fiets en brommer worden straks verwijderd

Wie een fiets of een bromfiets lange tijd onbeheerd laat staan in de bebouwde kom van Lelystad,…
19 juli, 2018

Voortgezet onderwijs sluit aan bij lessen hoogbegaafden

Zowel het basis- als het voorgezet onderwijs in Lelystad gaat met financiële hulp van de gemeente…
19 juli, 2018

Ouderen tonen zich dik tevreden over ondersteuning gemeente

Ouderen in Lelystad die te maken hebben met hulp en dagbesteding van de gemeente, zijn daar nog…
18 juli, 2018

A6 is aankomend weekend weer afgesloten bij Almere

De A6 is komend weekend weer afgesloten bij Almere, zowel voor verkeer van Lelystad naar Amsterdam…
18 juli, 2018

Minister: Lelystad krijgt hoe dan ook vluchten van Schiphol

Lelystad Airport gaat hoe dan ook van start als dependance van Schiphol. Dat zegt minister Cora van…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter