Minder grazers in Oostvaardersplassen, wellicht meer vogels

 

Het aantal edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen wordt verminderd, maar de vraag is nog hoe dat gaat gebeuren. Tot die overeenstemming zijn Provinciale Staten van Flevoland gisteren gekomen. Ze volgen het advies dat de commissie-Van Geel daarover heeft uitgebracht.

Een aantal Statenleden heeft grote moeite met het plan edelherten af te schieten. Daarom wordt nog bekeken of anticonceptie haalbaar is of dat er toch een organisatie is die de dieren wil hebben. Tegenstanders van dat laatste plan betogen dat levend vangen en transporteren van edelherten meer dierenleed veroorzaakt dan afschieten. Voor de overtollige paarden lijken de mogelijkheden van vangen en herplaatsen groter. De kudde heckrunderen kan gewoon blijven.

Het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, gaat nu een voorstel uitwerken.

Het andere beheer van de kuddes is onderdeel van een groter beheersplan waaraan wordt gewerkt. Enkele hoofdpunten daarvan volgens het provinciebestuur:

  • Van de 1880 hectare open gebied wordt 500 hectare onder water gezet en 300 hectare met bosschages beplant, om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap.
  • Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 1100 (160 runderen, 450 konikpaarden en 490 edelherten) om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.

Op grond van eerder vastgelegde richtlijnen (Natura 2000) komt de nadruk meer op vogels te liggen. Volgens sommigen betekent dat overigens dat er nog veel meer hoefdieren weg moeten – misschien wel allemaal. De provincie volstaat nu met de aankondiging dat zij na de sanering de kuddes nauwgezet in de gaten zal houden.

Voor de hele operatie is naar schatting 15 miljoen euro nodig en daarvoor wil de provincie bijdragen hebben van onder meer het rijk en gemeentes.

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws uit Lelystad

26 maart 2019

SP-raadslid Buitink stapt op wegens tijdgebrek

Het Lelystadse SP-raadslid Caro Buitink stapt per 2 april op. Ze kan het raadslidmaatschap niet…
25 maart 2019

Agora Theater weet zwarte cijfers vast te houden

Het Agora Theater schrijft voor het tweede achtereenvolgende jaar zwarte cijfers en dat is nog niet…
25 maart 2019

Centrada vervangt 'gevaarlijke' ketels niet direct

Woningcorporatie Centrada heeft in Lelystad 1600 woningen met een 'gevaarlijke' cv-ketel van Agpo…
25 maart 2019

Subsidie voor zonnepanelen na weghalen asbest

Inwoners van Flevoland kunnen provinciale subsidie krijgen voor zonnepanelen na het saneren van een…
22 maart 2019

'Sportbedrijf is er nu meer voor de burger'

Sportbedrijf Lelystad – het sportbedrijf van de gemeente, onder meer verantwoordelijk voor de…
22 maart 2019

Noordersluis erkend als veilig bedrijventerrein

Bedrijventerrein Noordersluis heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Basis…
21 maart 2019

Schopman verlaat de VVD maar niet de raad

Het in opspraak geraakte VVD-raadslid Bart Schopman verlaat de fractie. Hij blijft wel raadslid.…
21 maart 2019

Transformatie Lelycentre te volgen op internet

Wie wil weten wat er allemaal verandert op het Lelycentre, kan nu terecht op een nieuwe site. En…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter