Minder grazers in Oostvaardersplassen, wellicht meer vogels

 

Het aantal edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen wordt verminderd, maar de vraag is nog hoe dat gaat gebeuren. Tot die overeenstemming zijn Provinciale Staten van Flevoland gisteren gekomen. Ze volgen het advies dat de commissie-Van Geel daarover heeft uitgebracht.

Een aantal Statenleden heeft grote moeite met het plan edelherten af te schieten. Daarom wordt nog bekeken of anticonceptie haalbaar is of dat er toch een organisatie is die de dieren wil hebben. Tegenstanders van dat laatste plan betogen dat levend vangen en transporteren van edelherten meer dierenleed veroorzaakt dan afschieten. Voor de overtollige paarden lijken de mogelijkheden van vangen en herplaatsen groter. De kudde heckrunderen kan gewoon blijven.

Het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, gaat nu een voorstel uitwerken.

Het andere beheer van de kuddes is onderdeel van een groter beheersplan waaraan wordt gewerkt. Enkele hoofdpunten daarvan volgens het provinciebestuur:

  • Van de 1880 hectare open gebied wordt 500 hectare onder water gezet en 300 hectare met bosschages beplant, om te komen tot een gevarieerd en halfopen landschap.
  • Het aantal grote grazers wordt teruggebracht tot 1100 (160 runderen, 450 konikpaarden en 490 edelherten) om de variëteit aan vegetatie weer te laten toenemen. Vanaf 2019 blijft de populatie op maximaal 1500 grote grazers.
  • Er wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid en de recreatieve voorzieningen.

Op grond van eerder vastgelegde richtlijnen (Natura 2000) komt de nadruk meer op vogels te liggen. Volgens sommigen betekent dat overigens dat er nog veel meer hoefdieren weg moeten – misschien wel allemaal. De provincie volstaat nu met de aankondiging dat zij na de sanering de kuddes nauwgezet in de gaten zal houden.

Voor de hele operatie is naar schatting 15 miljoen euro nodig en daarvoor wil de provincie bijdragen hebben van onder meer het rijk en gemeentes.

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

12 december, 2018

Vroegere wintersluiting in Oostvaardersplassen

Het afschieten van edelherten (en het vangen van konikpaarden) in de Oostvaardersplassen betekent…
12 december, 2018

Lelystad Airport houdt Corendon al jaren bezig

En weer haalt Corendon het nieuws met uitspraken over Lelystad Airport. Deze keer zegt eigenaar…
11 december, 2018

Zilveren Kruis betaalt bij reis naar ziekenhuis elders

Zilveren Kruis treft een regeling voor de vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers hebben door…
10 december, 2018

Poging tot behoud én moderniseren ziekenhuis

Een aantal maatschappelijke organisaties in Lelystad gaat proberen MC Zuiderzee alsnog als…
10 december, 2018

Afschieten edelherten vanochtend begonnen

Staatsbosbeheer is vanmorgen begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen…
07 december, 2018

Spreekuur over Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland gaat meer doen aan communicatie met de bevolking over de…
07 december, 2018

Deel boswachters wil geen fitte herten doden

Twee van de vier vaste boswachters van de Oostvaardersplassen hebben zich laten overplaatsen omdat…
06 december, 2018

Gemeente zet Randstad in voor banen werklozen

Gemeentelijk arbeidsbemiddelaar Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan samen proberen…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter