Waterpeil IJsselmeer wordt aangepast aan klimaat

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen tekent vandaag in Lelystad het nieuwe Peilbesluit, waarmee de waterstand in het IJsselmeergebied indien gewenst 's zomers telkens kan worden aangepast om voldoende zoet water beschikbaar te hebben.

Tot nu toe was er een vast zomerpeil. Maar door het veranderende klimaat worden de zomers droger en wordt het IJsselmeer belangrijker voor de watervoorziening, aldus Rijkswaterstaat. Daarom is besloten dat het peil moet kunnen worden aangepast aan eventuele droogte.

De minister spreekt vanochtend in Lelystad op een congres naar aanleiding van 100 jaar Zuiderzeewet. Alle partijen die betrokken zijn bij het beheer van het IJsselmeergebied – provincies, waterschappen, gemeenten, de recreatieve sector en andere belanghebbenden – gaan nu afspraken maken over het uitvoeren van de nieuwe werkwijze. De afgelopen jaren is al samengewerkt bij de ontwikkeling ervan.

Dat ging niet zonder discussies. Als gevolg daarvan is ook rekening gehouden met de belangen van de scheepvaart, onder meer met de bevaarbaarheid voor diepstekende zeiljachten. Het rijk stelt 12,1 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar voor onder meer het verdiepen van toegangsgeulen van jachthavens.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/minister-kiest-voor-flexibel-waterpeil-ijsselmeergebied

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

12 december, 2018

Vroegere wintersluiting in Oostvaardersplassen

Het afschieten van edelherten (en het vangen van konikpaarden) in de Oostvaardersplassen betekent…
12 december, 2018

Lelystad Airport houdt Corendon al jaren bezig

En weer haalt Corendon het nieuws met uitspraken over Lelystad Airport. Deze keer zegt eigenaar…
11 december, 2018

Zilveren Kruis betaalt bij reis naar ziekenhuis elders

Zilveren Kruis treft een regeling voor de vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers hebben door…
10 december, 2018

Poging tot behoud én moderniseren ziekenhuis

Een aantal maatschappelijke organisaties in Lelystad gaat proberen MC Zuiderzee alsnog als…
10 december, 2018

Afschieten edelherten vanochtend begonnen

Staatsbosbeheer is vanmorgen begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen…
07 december, 2018

Spreekuur over Oostvaardersplassen

De provincie Flevoland gaat meer doen aan communicatie met de bevolking over de…
07 december, 2018

Deel boswachters wil geen fitte herten doden

Twee van de vier vaste boswachters van de Oostvaardersplassen hebben zich laten overplaatsen omdat…
06 december, 2018

Gemeente zet Randstad in voor banen werklozen

Gemeentelijk arbeidsbemiddelaar Werkbedrijf Lelystad en Randstad gaan samen proberen…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter