Waterpeil IJsselmeer wordt aangepast aan klimaat

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen tekent vandaag in Lelystad het nieuwe Peilbesluit, waarmee de waterstand in het IJsselmeergebied indien gewenst 's zomers telkens kan worden aangepast om voldoende zoet water beschikbaar te hebben.

Tot nu toe was er een vast zomerpeil. Maar door het veranderende klimaat worden de zomers droger en wordt het IJsselmeer belangrijker voor de watervoorziening, aldus Rijkswaterstaat. Daarom is besloten dat het peil moet kunnen worden aangepast aan eventuele droogte.

De minister spreekt vanochtend in Lelystad op een congres naar aanleiding van 100 jaar Zuiderzeewet. Alle partijen die betrokken zijn bij het beheer van het IJsselmeergebied – provincies, waterschappen, gemeenten, de recreatieve sector en andere belanghebbenden – gaan nu afspraken maken over het uitvoeren van de nieuwe werkwijze. De afgelopen jaren is al samengewerkt bij de ontwikkeling ervan.

Dat ging niet zonder discussies. Als gevolg daarvan is ook rekening gehouden met de belangen van de scheepvaart, onder meer met de bevaarbaarheid voor diepstekende zeiljachten. Het rijk stelt 12,1 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar voor onder meer het verdiepen van toegangsgeulen van jachthavens.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/minister-kiest-voor-flexibel-waterpeil-ijsselmeergebied

fDelen
0

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

24 september, 2018
Zeebodemloop

Zeebodemloop gooit handdoek in ring

De Zeebodemloop stopt ermee. De organisatie kan het niet meer bolwerken omdat de groei van aantal…
21 september, 2018

Zeekadetkorps voor Lelystad in oprichting

Lelystad krijgt waarschijnlijk een Zeekadetkorps, het twintigste in Nederland. Er is een bestuur…
21 september, 2018

Iedereen blij met Flevokust Haven

Flevokust Haven, de nieuwe haven voor de binnenvaart bij Lelystad, is gisteren officieel geopend.…
20 september, 2018

Hertenbiefstuk wordt geen dumpartikel

Als het allemaal doorgaat, worden het er 'zeker' duizend, waarschijnlijk meer. En ja, het zal bij…
20 september, 2018

Afgeschoten herten wellicht naar de poelier

De provincie en Staatsbosbeheer willen de afgeschoten herten in de Ooostvaardersplassen verkopen…
20 september, 2018

Actie om 'arm' kind op sport of toneel te krijgen

De gemeente Lelystad is begonnen met het inzetten van jonge sporters en jongeren met een culturele…
19 september, 2018

Ook Haven doet mee met Straat op de Kaart

Lelystad-Haven stapt in het project ‘Straat op de Kaart’, in navolging van de Punter. Komend…
18 september, 2018

Deel herten wordt voor de winter afgeschoten

Een nog onbekend aantal edelherten in de Oostvaardersplassen wordt nog voor de winter afgeschoten,…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter