Waterpeil IJsselmeer wordt aangepast aan klimaat

 

Minister Cora van Nieuwenhuizen tekent vandaag in Lelystad het nieuwe Peilbesluit, waarmee de waterstand in het IJsselmeergebied indien gewenst 's zomers telkens kan worden aangepast om voldoende zoet water beschikbaar te hebben.

Tot nu toe was er een vast zomerpeil. Maar door het veranderende klimaat worden de zomers droger en wordt het IJsselmeer belangrijker voor de watervoorziening, aldus Rijkswaterstaat. Daarom is besloten dat het peil moet kunnen worden aangepast aan eventuele droogte.

De minister spreekt vanochtend in Lelystad op een congres naar aanleiding van 100 jaar Zuiderzeewet. Alle partijen die betrokken zijn bij het beheer van het IJsselmeergebied – provincies, waterschappen, gemeenten, de recreatieve sector en andere belanghebbenden – gaan nu afspraken maken over het uitvoeren van de nieuwe werkwijze. De afgelopen jaren is al samengewerkt bij de ontwikkeling ervan.

Dat ging niet zonder discussies. Als gevolg daarvan is ook rekening gehouden met de belangen van de scheepvaart, onder meer met de bevaarbaarheid voor diepstekende zeiljachten. Het rijk stelt 12,1 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar voor onder meer het verdiepen van toegangsgeulen van jachthavens.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/14/minister-kiest-voor-flexibel-waterpeil-ijsselmeergebied

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Lelystad Nieuws

25 juni, 2018

Expert: plan Oostvaardersplassen mogelijk in strijd met wet

Beheer van de Oostvaardersplassen volgens het rapport van de commissie-Van Geel, met onder meer het…
25 juni, 2018

Oprichter Lelystads Kamerkoor geeft stokje aan Elisabeth Blom

Kamerkoor Lelystad krijgt deze week een nieuwe dirigente: Elisabeth Blom uit Almere, opgeleid aan…
22 juni, 2018

Lelystad is goedkoop, maar voor sommigen toch te duur

Lelystad is niet duur om te wonen, maar heeft toch relatief veel dure scheefwoners, mensen met een…
22 juni, 2018

Lokale overheden gaan samen duurzaam inkopen

Overheden en openbaar vervoer in Noord-Holland en Flevoland gaan samen werken aan hergebruik van…
22 juni, 2018

'Amsterdam trekt economie Lelystad omhoog'

Lelystad profiteert de komende tijd van de sterke economische groei van de regio Amsterdam,…
21 juni, 2018

Tegenstanders Lelystad Airport in zes steden de straat op

Tegenstanders van de plannen met Lelystad Airport gaan zaterdag in zes steden de straat op om te…
21 juni, 2018

Voorlopig niet werken aan, maar praten over Vogelweg

De Vogelweg (N706) blijft nog even zoals die is. Het groot onderhoud aan deze verbinding tussen…
20 juni, 2018

Hans Maris van Batavialand naar Meerpaal

Directeur Hans Maris verruilt Batavialand voor De Meerpaal. Hij vertrekt per 1 oktober, als de…

Radio Lelystad: Altijd in de lucht! | Ook op Facebook en Twitter