NIEUWS UIT LELYSTAD

Wethouder Rinze Broekema: “Een duwtje in de goede richting geven”

In een serie radio-interviews en artikelen stellen de nieuwe wethouders in Lelystad zich de komende tijd voor. Want op 6 juli is de nieuwe ploeg dan weliswaar geïnstalleerd, maar wie zij zijn en wat ze doen zal niet iedere Lelystedeling scherp op het netvlies staan. Rinze Broekema is de vierde in de rij.

Groningse Rotterdammer

Rinze Broekema is geboren en getogen in de provincie Groningen, maar woont nu nog in Rotterdam. “Ik ben 36 jaar oud, getrouwd met Anneriet en vader van drie kinderen, waarvan de derde nog onderweg is. We wonen nu nog in Rotterdam, maar we zijn van plan te verhuizen, dat is al bijna rond. Ik ben in Lelystad aan de slag gegaan omdat ik mijn talenten wil inzetten voor de mensen om me heen, omdat ik de wereld ietsjes mooier wil maken. Dat zijn hoogdravende idealen, dat weet ik, maar dat kan op zo’n plek als wethouder. Ik ben de afgelopen jaren actief geweest als adviseur van twee bewindspersonen in Den Haag, eerst voor een staatssecretaris en daarna voor een minister. Ik zag hen aan het werk en ik zag wethouders bij ze aan tafel komen zitten voor overleg, en toen dacht ik: ‘Dat werk als wethouder is een heel mooie plek om het verschil te maken’. Een tijdje terug begon dat weer te kriebelen en dacht ik ‘Misschien moet ik dat zelf eens gaan proberen’. En toen is Lelystad op mijn pad gekomen, dat is een match geworden van beide kanten en daarom zit ik nu hier.”

Vinger opgestoken

Dan is de vraag natuurlijk: hoe komt in Rotterdam Lelystad op je pad? “Dat is eigenlijk best eenvoudig. Ik heb gewerkt voor twee bewindspersonen die van de ChristenUnie zijn. Dat verklaart al iets over mijn politieke achtergrond. Ik heb dus binnen mijn eigen partij mijn vinger opgestoken en gezegd; ‘Als iemand ergens een wethouder zoekt, weet dan dat ze me mogen bellen, dan gaan we gewoon het gesprek aan’. Ik heb er wel bij gezegd: ‘vooral gemeenten die een bepaalde omvang hebben, zijn voor mij interessant om mee te gaan praten’. Je moet mij niet vragen wethouder te worden in een saaie provinciestad of dorp. En het liefst op thema’s die te maken hebben met de zorg. De fractie van de ChristenUnie in Lelystad heeft zich ook gemeld bij de partij en de partij heeft ons gematcht. We zijn toen gaan praten. Eerst met de fractie, daarna met de selectiecommissie van de gemeenteraad, die namens de gemeenteraad wethouders zochten, en toen hebben ze mij gekozen.”   

Beeld van Lelystad

Hoe kijkt een geboren Groninger in Rotterdam tegen Lelystad aan? Als hij anderhalf jaar gelden zou zijn gevraagd naar zijn associatie met Lelystad, wat zou hij dan hebben gezegd? “Dan zou ik hebben gezegd dat Lelystad de plaats is waar we altijd eventjes wisselden van chauffeur. Als we naar mijn familie in Groningen gaan wisselen we vaak in Lelystad bij het tankstation even van stoel. Dat zegt ook gelijk dat ik Lelystad verder niet echt kende. Ik weet wel dat het een stad is met een relatief jonge geschiedenis, een stad met de nodige uitdagingen de afgelopen decennia, maar ook een stad met kansen. En dat het mooi centraal ligt in Nederland, midden in het groen.”

Kwam hij Lelystad ook in Den Haag wel eens tegen? “Ja, en dan ging het altijd over twee dingen. Of over het vliegveld; nou hadden mijn bewindspersonen daar niet direct mee te maken. Of over het ziekenhuis, dat natuurlijk een tijd gesloten was, in ieder geval in de vorm zoals we het voorheen kenden. Ik werkte voor Paul Blokhuis, de staatssecretaris van Volksgezondheid, die niet direct met het ziekenhuis bezig was. Dat was zijn collega Bruno Bruins. Maar ik zag wel van dichtbij hoe Bruins met zijn ambtenaren met het ziekenhuis in de weer was en wat voor impact dat had op de inwoners van Lelystad.”

Verschillen landelijk en lokaal

Broekema heeft als adviseur van eerst Blokhuis en later minister Carola Schouten dicht op de Haagse politiek gezeten. Wat zijn de verschillen tussen de Haagse politiek en de lokale politiek in bijvoorbeeld Lelystad?  “Wat anders is, is dat het dichter bij de mensen staat. Dat is een van de redenen waarom ik ook zo graag als wethouder aan de slag wilde gaan. In Den Haag ben ik vijf jaar bezig geweest met heel grote thema’s, die ook wel impact hebben op mensen, maar de mensen achter die thema’s zie je maar zelden bij je achter de tafel zitten. Hier kom ik ze elke dag tegen. Ik kan op mijn fiets stappen op bezoek gaan.”

“Een ander verschil is dat ze in Den Haag ook wel heel druk met zichzelf bezig kunnen zijn, al kunnen ze dat op lokaal niveau ook, is me wel eens opgevallen. En dat in beide gevallen de kiezer denkt ‘Ik wil dat je gewoon het land of de stad bestuurt en wat minder met elkaar bezig bent’.”

“Weer een ander verschil is dat je landelijk toch iets meer ruimte hebt. Stel, je hebt een bepaald probleem. Dan heb je landelijk niet iets meer diepe zakken dan lokaal. Als hier het geld op is, is het op. Landelijk heb je iets meer de mogelijkheid op de pof oplossingen te financieren. Dat kan lokaal echt niet.”

Recept voor Den Haag

Dat met zichzelf bezig zijn, is dat een van de dingen waar je het verschil in wilt maken? “Ja. Toen ik gebeld werd door Lelystad met de vraag of ik namens mijn partij een van de kandidaten wilde zijn, legden ze me uit wat het plan was hier: een raadsakkoord en een selectiecommissie van de gemeenteraad, die namens de gehele raad wethouders uitkiest, die dan ook namens de gehele raad gaan werken, dus niet meer namens een partij. Ik dacht toen eerst: ‘Zijn ze knettergek geworden daar in Lelystad? Dat gaat toch helemaal niet werken?’ Maar toen ik de telefoon had neergelegd, bleef het toch in mijn hoofd zitten. Ik had niet gelijk nee gezegd, zo slim was ik dan ook wel weer. En toen ging ik er over nadenken: ‘Als dit werkt, zou dat ook een recept voor Den Haag kunnen zijn’. Nou is er nog een hele weg af te leggen, hoor, tussen Lelystad en Den Haag, voor ze zover zijn daar ook zo te gaan werken. Maar het is, dacht ik, wel iets waarbij ik betrokken wil zijn. Want je zit hier om het goede te doen voor de inwoners, niet om met elkaar bezig te zijn. Daar hebben inwoners een broertje dood aan, die zijn er ook niet mee geholpen. En daar liep ik na vijf jaar Den Haag toch wel een beetje tegenaan.”

“Kijk, of het gaat lukken, weet ik nog niet zeker. Tot nu toe zitten we in een goede flow, maar we zullen ook nog wel een keer echt getest worden en dan is het toch de kunst hoe college en raad elkaar vast weten te houden om het goede te doen voor Lelystad.”

Voor- en nadeel

Voelt Broekema het als een voordeel dat hij niet uit Lelystad maar ‘van buiten’ komt? “Ja, maar daar zit ook gelijk een nadeel aan. Ik heb hier met niemand een geschiedenis, dus ook geen vervelende geschiedenis. Maar ik moet sommige dingen ook echt nog ontdekken. Hoe werken de mensen in de gemeenteraad, wat vinden ze belangrijk, waarvoor mag je ze ’s ochtends wakker maken, waarvoor zitten ze in de politiek? Als ik dat weet, kan ik ook beter begrijpen waarom ze bepaalde dingen doen of iets van mij verlangen, en wat ze willen bereiken met de stad.”

Verhuizen geen groot issue

Verhuizen naar Lelystad: was dat een zware kluif binnen het gezin, of stond iedereen te trappelen? “Nou, ze wisten al dat ik bezig was een mooie plek te zoeken waar ik wethouder zou kunnen worden. En ik hoefde ook niet elke plek aan ze voor te leggen. Nou ja, ik zeg ‘ze’, maar mijn kinderen zijn drie en één, dus die hebben we niet echt meegenomen in dit proces. Maar mijn vrouw werkt in Rotterdam en zal dat ook blijven doen voorlopig, deels digitaal. Zij houdt er toch ook een reistijd aan over. Veel verder dan Lelystad had ik niet hoeven voor te leggen.” Groningen was dus ‘out of the question? “Nou, dat had ik dan ook nog wel gedurfd, omdat ik daar geboren en getogen ben, maar met Leeuwarden bijvoorbeeld had ik niet hoeven aan te komen.”

“Maar ik zou ook geen plek hebben uitgekozen waar ik zelf niet zou willen wonen met mijn  gezin. En Lelystad is een prachtige plek om te wonen, met veel groen en veel speelplekken speelgelegenheden. Ik zag me hier welk zitten met mijn gezinnetje.”

Brede glimlach

Dan is de vraag hoe het tot nu toe bevalt in Lelystad. “Heel erg goed. Ik stap echt elke dag met een brede glimlach het stadhuis binnen, daar betrapte ik mezelf laatst op. Er is een fijne samenwerking binnen het college, ik heb goede ambtenaren en een goede klik met ze. En wat ik heel leuk vind is om op mijn leenfietsje de stad in te gaan, op bezoek bij organisaties, om te praten over waar mijn werk hun leven raakt.”

Is hij daar nog voor verrassingen komen te staan? “Nou een van de zaken in mijn portefeuille is de jeugdzorg, en ik merk dat we daar nog echt wel de nodige uitdagingen hebben. Die uitdaging is wel echt heel groot, daar is nog veel werk te doen samen met alle gemeenten in deze provincie.”

Uitdaging gezondheidsbevordering

Wat zijn de verdere uitdagingen in zijn portefeuille? “Er zijn drie dingen die me zo te binnen schieten. Ten eerste zou ik heel graag willen dat we werk gaan maken van gezondheidsbevordering. Ik ben daar in mijn tijd met Paul Blokhuis ook al mee bezig geweest. Daar is al een hele beweging gaande in Nederland, maar ik zou daar graag nog een schepje bovenop willen doen. Samen met de instellingen en de inwoners in de stad, want ik heb niet de illusie dat je dat vanuit het stadhuis kunt doen. Als we daarmee kunnen zorgen dat mensen langer leven, gezonder leven en dat de gezondheidsverschillen afnemen tussen mensen in de stad, zou ik daar echt heel blij van worden. Want de levensverwachting van een kind dat geboren wordt in de ene wijk is anders dan die van een kind in een andere wijk. Dat heeft alles te maken met je gezondheid en dat is al zo als je nog in de buik van je moeder zit. Wat je dan al aan kansen meekrijgt, ik zou graag willen dat dat overal even groot was.”

Uitdaging eenzaamheid

“Verder zou ik heel graag werk willen maken van de bestrijding van eenzaamheid. Het raadsakkoord heeft me daar al een duidelijke opdracht gegeven en de financiële middelen. Bij eenzaamheidsbestrijding heerst toch vaak het stereotiepe beeld dat het om ouderen gaat, maar ik wil dat het over iedereen gaat. We hebben in coronatijd gezien dat jonge mensen eenzaamheid kennen, maar ook mensen die zogezegd in de kracht van hun leven staan of een gezin hebben kunnen ondertussen heel erg eenzaam zijn. Dat is iets waarvan we als samenleving, met z’n allen, moeten zien hoe we daarmee om kunnen gaan. Hoe we mensen minder of het liefst helemaal niet eenzaam kunnen laten zijn.”

Uitdaging vrijwilligers

“Een derde onderwerp zijn de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is in coronatijd gedaald, omdat een hoop gestopt zijn en niet weer terugkeren. En dat is jammer, want vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze lokale samenleving. Zij maken heel veel dingen mogelijk die anders niet gebeuren. Zij zien om naar mensen naar wie anders niet omgekeken wordt. Of een sportvereniging of hospice draait er beter door. Dus daarom zou ik wel heel graag, met de samenleving, zorgen dat we de vrijwilligers die we hebben ook behouden en het liefst nog iets uitbreiden. Jong en oud, een paar uur per dag of een paar uur per maand, maakt niet uit.”

“Het zijn allemaal grote onderwerpen, dat klopt. Het zijn ook zaken die niet eenvoudig op te lossen zijn. Maar dat betekent niet dat je er niet aan moet beginnen. Als je een stip aan de horizon zet, in 2030 of 2040, zijn er nog heel wat stappen te zetten. Ik heb bijvoorbeeld niet de illusie dat we over vier jaar allemaal in Lelystad op een gezond BMI zitten of voldoende bewegen. Maar ik zou als wethouder gezondheid ook geen knip voor de neus waard zijn als ik niet zou proberen het een duwtje in de goede richting te geven.”

Via deze link kunt u luisteren naar de uitzending met Rinze Broekema, inclusief de muziekkeuze van de wethouder.

Geplaatst op 25 november 2022.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

0
Shares

Het nieuws uit Lelystad

21 september 2023

Tweede 'schaarse' casinovergunning naar ‘Jack's Casino’ bij Kok

De tweede vergunning voor een speelautomatenhal in Lelystad gaat naar Casino Lelystad BV, dat onder…
21 september 2023

Batavia uitgeschakeld in beker na nederlaag tegen KHC Kampen

Batavia ‘90 is uitgeschakeld in de strijd om de districtsbeker. De poulefase was het eindstation…
21 september 2023

Eis 2,5 jaar cel voor bezit drugs, vuurwerk, vuurwapen en meer

Een 41-jarige Lelystedeling heeft gisteren voor de rechtbank 2,5 jaar cel tegen zich horen eisen.…
21 september 2023

Samenwerking voor Omgevingswet moet beter

De rekenkamercommissies van de provincie, vier Flevolandse gemeenten en het Waterschap constateren…
20 september 2023

Effecten Hanzelijn kunnen ook van belang zijn voor Lelylijn

Een adviesorgaan voor de overheid onderzoekt de effecten van de Hanzelijn op de ontwikkeling van de…
20 september 2023

Sportweek laat plezier en gezondheid van sporten zien

De Nationale Sportweek bruist tot en met 24 september ook in Lelystad van het sportieve leven. In…
20 september 2023

Gedicht van de week: ‘Terug bij mezelf’ (Fernando van Eijl)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
19 september 2023

Aaneenschakeling van bonte ideeën op de jaarlijkse Motiemarkt

Met 33 mensen die in totaal 38 ideeën hebben ingediend heeft dinsdagavond de ‘Motiemarkt’…
19 september 2023

Lelylijn niet ten prooi gevallen aan bezuinigingen

De Lelylijn, de geplande spoorlijn van Lelystad naar Groningen, heeft standgehouden in de…
19 september 2023

Oud-Commissaris van de Koningin Michel Jager overleden

Oud-Commissaris van de Koningin Michel Jager is vrijdag overleden. Dat heeft de provincie Flevoland…
19 september 2023

Verdachte schietpartij Griend in zelfde flat aangehouden

Een arrestatieteam van de politie heeft vanochtend een verdachte aangehouden van een schietpartij…
19 september 2023

Tweede initiatief voor nieuwe school voor voortgezet onderwijs

Er is een tweede initiatief voor een nieuwe middelbare school in Lelystad. De Eduvier…
19 september 2023

Project met maaltijden op scholen kan in 2024 doorgaan

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs die leerlingen een gratis maaltijd aanbieden,…
18 september 2023

Seabottom Festival vindt plaats in een bomvolle Agora

In een bomvolle Agora heeft zaterdag Seabottom plaatsgevonden, het festival waar soul, funk, jazz…
18 september 2023

Initiatiefnemers Windplan West gooien handdoek in de ring

Windplan West, het vierde grote windpark dat in Flevoland had moeten komen, is niet meer haalbaar…
18 september 2023

Vogelfestival doet harten vogelliefhebbers sneller kloppen

In de Oostvaardersplassen heeft zondag het jaarlijkse ‘Vogelfestival’ plaatsgevonden. De zeearend,…
18 september 2023

Lelystedelinge voor derde maal ‘Sterkste vrouw van Nederland’

Lelystedelinge Patricia Smit heeft zondag voor de derde keer het Nederlands Kampioenschap ‘Sterkste…
17 september 2023

Leden Lions Club tot de knieën in de drek voor schonere wereld

Leden van de Lions Club Flevoland zijn zaterdag het water van het Zilverpark ingedoken. Dat deden…
17 september 2023

Esdoorns bedreigend voor paarden Belevenissenbos

De zaailingen van de esdoorns in het Belevenissenbos moeten voor de winter met de hand worden…
16 september 2023

Muurschilderingen geven grauwe muren Waterwijk kleur

De Waterwijk is opgekleurd door diverse muurschilderingen. Onder leiding van Writer’s Block, een…
16 september 2023

Cel geëist voor schieten op woning ex-schoonouders

Een 34-jarige man uit Den Bosch zou in de nacht van 3 januari op de woning van zijn ex-schoonouders…
15 september 2023

Lelystad wil één van de beste fietssteden worden

Het is een uitgesproken ambitie van de stad, die ook is vastgelegd in het ‘Raadsakkoord’ dat 10 van…
15 september 2023

‘Luid(t) je weekend in’ in teken van Seabottom Festival

Het radioprogramma ‘Luid(t) je weekend in’ van Radio Lelystad staat vrijdagavond voor een…
15 september 2023

‘Volwassen naar de top drie’ doelstelling vrouwen Batavia ‘90

Een omslag maken van jeugd naar volwassenheid en een plaats in de top drie van de derde klasse,…
15 september 2023

Omwonenden Boerkok willen geen huisvesting arbeidsmigranten

Omwonenden van Boerkok komen nu al in verzet tegen de komst van een huisvesting voor…
14 september 2023

Nieuwe dienstregeling NS vloekt met plannen stationsgebieden

Lelystad De gemeente is niet te spreken over de nieuwe dienstregeling van de NS, die men in 2024 in…
14 september 2023

Rechtszaak tegen voormalig werkgever strandt vroegtijdig

Een vrouw uit Lelystad die een rechtszaak tegen haar voormalige werkgever had aangespannen wegens…
14 september 2023

Bedrijven strijden over vergunning verwerken oude brandblussers

Twee bedrijven aan de Staalstraat op industrieterrein Oostervaart stonden deze week voor de…
14 september 2023

Melding wateroverlast leidt politie naar wietplantage

De politie heeft dinsdag in een woning aan de Tjalk een hennepplantage aangetroffen. Agenten kwamen…
13 september 2023

Toon zienswijze ProRail schiet politiek in het verkeerde keelgat

De gemeenteraad is niet te spreken over de zienswijze die ProRail heeft ingediend op het…
13 september 2023

Porteumdocent Damhuis in finale ‘Leraar van het jaar’

Porteumdocent Sandra Damhuis is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing voor ‘Leraar van het…
13 september 2023

Nieuw maisdoolhof moet voor plezier en hoofdbrekens zorgen

‘De Lelystadse Boer’, het samenwerkingsverband van 115 Lelystadse boeren rondom het vliegveld,…
13 september 2023

Bedreiger van agent hoeft niet de cel in, maar moet werken

Een 32-jarige Lelystedeling is dinsdag door de rechtbank in Lelystad vrijgesproken van poging tot…
13 september 2023

Spookrijder na 29 kilometer in Almere tot stilstand gedwongen

De politie heeft gisterochtend in alle vroegte geprobeerd een spookrijder tegen te houden op de A6.…
13 september 2023

Gedicht van de week: ‘Koe noch stier’ (Marijke Kienhuis)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
12 september 2023

Gemeenteraadslid Nico Outhuijse (PVV) zondagnacht overleden

Gemeenteraadslid Nico Outhuijse is zondagnacht overleden. Dat meldt de PVV, de fractie waarvan hij…
12 september 2023

Batavia ’90 moet zaterdag aan de bak in de districtsbeker

Batavia ‘90 heeft nog geen zege kunnen boeken in de districtsbeker Oost. De ploeg van trainer…
12 september 2023

Nog één verdachte vast na vondst dode man in Klip

Van de vier mensen die in de nacht van zaterdag op zondag zijn aangehouden na het vinden van een…
12 september 2023

Basisschool Driestromenland weet verbeterslag te maken

Basisschool Driestromenland in de Waterwijk staat niet langer te boek als ‘zeer zwak’. Dat…
12 september 2023

Steeds meer Lelystedelingen adopteren een afvalbak

Het is een groeiende trend: Lelystedelingen die in hun eigen leefomgeving een afvalbak adopteren.…
12 september 2023

Geen miljoen, maar toch een mooie prijs voor Lelystedeling

We melden het vorige week al: afgelopen zondag maakten 50 Lelystedelingen kans om miljonair te…
11 september 2023

‘Kleiner’ LelySTART doet Stadshart volop bruisen

In een bruisend Stadshart heeft zaterdag LelySTART plaatsgevonden. Kleiner van opzet, zonder grote…
11 september 2023

Vier aanhoudingen na vondst dode man in woning Klip

In een woning aan de Klip is zaterdagavond door de politie een dode man aangetroffen. Daarbij zijn…
11 september 2023

Batavia ’90 kijkt uit naar avontuur in eerste klasse

De voetballers van Batavia ‘90 staan na een kampioenschap in de tweede klasse voor hun debuut in de…
08 september 2023

Simac Ladies Tour finisht in Lelystad met Nederlandse zege

Lelystad was vrijdag even het wielerbrandpunt van de wereld. In Flevoland vond de vierde etappe van…
08 september 2023

Zwerfafvalluikjes nu in 300 ondergrondse containers

Ze zijn gearriveerd: de zwerfafvalluikjes! De ondergrondse containers die in verschillende wijken…
08 september 2023

2e editie van minitechnofestival bij Lage Knarsluis

Bij de Lage Knarsluis aan de Knardijk vindt volgende week zaterdag de tweede editie plaats van het…
08 september 2023

Vijftig Lelystedelingen in de race om miljonair te worden

In het televisieprogramma ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’ doen 50 Lelystedelingen zondag een…
07 september 2023

“Versnelling in de woningbouw vraagt om een nieuwe aanpak”

De groei van Lelystad blijft ver achter bij de ambitie van de stad. Dat betekent dat er een nieuwe…
07 september 2023

Oude pand HEMA in gebruik genomen door eerste bewoners

Het oude pand van de HEMA aan het Stadhuisplein is woensdag door de eerste huurders van de nieuwe…
07 september 2023

Airport zoals verwacht ‘controversieel’ verklaard

Het zal tot in ieder geval medio 2024 duren voor de Tweede Kamer of een nieuwe regering een besluit…
07 september 2023

Verdachte woningoverval blijft tot rechtszaak in de cel

De politie moest er woensdag aan te pas komen een 18-jarige Lelystedeling af te voeren uit de…
06 september 2023

Fatbike herenigd met eigenaar na volgen GPS-signaal

Een Lelystedeling deed vandaag aangifte op het politiebureau van diefstal van zijn fatbike. Die…
06 september 2023

Taakstraf en voorwaardelijk voor achteroverdrukken tankpassen

Een taakstraf van 160 uur en een maand cel voorwaardelijk. Een 32-jarige Lelystedeling is woensdag…
06 september 2023

Beperkte nieuwbouw in Flevo Golf Resort moet impasse doorbreken

Met behoud van de 18-holes golfbaan en nieuwbouw van een ‘beperkt aantal woningen’ aan de…
06 september 2023

Eerste paal voor 'eigen' MFA in de Botter eind dit jaar de grond in

Eind dit jaar gaat de eerste paal de grond in voor de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA)…
06 september 2023

Gedicht van de week: ‘Laetare Basisschool’ (Khadija El Ajjouri)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
05 september 2023

Gemeenteraad enthousiast over locatie nieuw Corneel

De gemeenteraad is enthousiast over het plan de nieuwbouw van Poppodium Corneel in het…
05 september 2023

LelySTART kleiner van opzet, maar met een vol programma

Geen meerdaags festival op De Meent, geen festivalavond voor tienduizend bezoekers: LelySTART viert…
05 september 2023

Uitgast, waar de natuur onderdeel is van het festival

Het Natuurpark vormde dit weekend het decor van het jaarlijkse festival Uitgast. Het was de 22e…
05 september 2023

Een snoepwinkel voor botenliefhebbers en happy few

De 38e editie van de Hiswa te Water, de vierde op rij in Lelystad, is zondag afgesloten. De 3,8…
05 september 2023

Toekomstige bewoners denken mee over prijs en indeling woning

Toekomstige bewoners van Warande, om precies te zijn het deel dat bekend staat als ‘Groot Nooten’,…
04 september 2023

BedrijvenMudRun heeft over genoeg modder niet te klagen

In het Belevenissenbos heeft dit weekend weer de jaarlijkse Kindermudrun plaatsgevonden. Voor het…
04 september 2023

Stadsdichters tezamen voor voordrachten en gezelligheid

Stadsdichters uit Nederland en Vlaanderen kwamen zaterdag weer tezamen in Lelystad, ter ere van de…
02 september 2023

Nieuwbouw Corneel definitief in Theaterkwartier op plek Trommel

De nieuwbouw voor poppodium Corneel komt definitief op de plek van gebouw De Trommel in het…
02 september 2023

Man gewond bij steekpartij in gebouw aan het Maerlant

Een 25-jarige man is vrijdag rond 17.45 uur gewond geraakt bij een steekpartij in een gebouw aan…
01 september 2023

Bewoners Hollandse Hout knappen entreetuin op

De entreetuin van de Hollandse Hout is op initiatief van een aantal bewoners opgeknapt. De bewoners…
01 september 2023

Fietspaden tussen Lelystad, Zeewolde en Almere op de schop

Voor fietsers tussen Lelystad, Almere en Zeewolde dreigt de komende tijd meer reistijd. De…
31 augustus 2023

Grote vondst harddrugs bij controle op Noordersluis

In een bedrijfspand aan de Zuiverringweg op industrieterrein Noordersluis is maandag bij een…
31 augustus 2023

Flevo Padel breidt uit, manege slankt af

De uitbreiding van Flevo Padel in de Overijsselse Hout is in oktober gereed. Dan liggen er vier…
31 augustus 2023

Kippen en hanen gedumpt bij Dierenweide Stadspark

Een vrijwilliger heeft dinsdagochtend bij de Dierenweide in het Stadspark elf kippen en twee hanen…
30 augustus 2023

Bussen naar Harderwijk nog niet voorbereid op einde vakantie

Het lijkt bijna één van de jaarlijkse rituelen na de vakantie: volle bussen die haltes overslaan en…
30 augustus 2023

Lelystedelinge wil in luwte politieke kilometers maken

Lelystedelinge Kristie Rongen staat 29e op de lijst van de SP voor de komende landelijke…
30 augustus 2023

Man hoort zes weken cel eisen voor poging wurgen agent

Een 32-jarige Lelystedeling probeerde op 8 mei in een dronken bui een politieagent te wurgen met…
30 augustus 2023

Gedicht van de week: ‘Meeloper’ (Alex Naber)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Flevolander. Er loopt namelijk…
29 augustus 2023

Inwoners en speurhond leiden politie naar gevluchte autodief

Een 26-jarige Amsterdammer is dinsdagochtend vroeg tevergeefs voor de politie op de vlucht…
29 augustus 2023

Geen nieuwe rechtszaak rond moord op Deventer weduwe

De ‘Deventer moordzaak’ hoeft niet opnieuw voor de rechter te worden gebracht. Aanvullend onderzoek…
29 augustus 2023

LA meent route voor ontzien Overijssel te hebben gevonden

Lelystad Airport meent een oplossing te hebben gevonden voor de omstreden vliegroute over…
29 augustus 2023

Hiswa te Water heeft ruimte voor dagelijks 7.500 bezoekers

Met 400 boten en tenten voor 220 exposanten is de Hiswa te Water de grootste…
29 augustus 2023

Lokale XR-activisten protesteren tegen nieuw tankstation

De lokale actievoerders van Extinction Rebellion, de groepering die strijdt tegen…
24 augustus 2023

Hans Plattel (ex-militair, geen houwdegen) gaat gevangenis leiden

De Lelystadse gevangenis krijgt 1 november een nieuwe directeur: Hans Plattel. De huidige, Ruut…
24 augustus 2023

Gezin in stacaravan: rechter vindt gevolg 'staande voet' te erg

De kantonrechter in Lelystad heeft een ontslag op staande voet ongedaan gemaakt ondanks het feit…
23 augustus 2023

Huub Stapel: bedenker hoogbouw Werkeiland is een pannenkoek

De tegenstanders van de geplande hoogbouw op het Werkeiland krijgen bijval van Huub Stapel. De…
23 augustus 2023

Update: wilde vlucht zonder rijbewijs over fietspaden en door park

Een man (36) die al bij de politie bekend was, heeft dinsdag voor de nodige opschudding gezorgd…
22 augustus 2023

Gedicht van de week: 'She doesn't know' (Joy Schouten)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling of iemand uit de…
22 augustus 2023

Justitie: Verdachte Lelystedeling schoot bij aanslag Cor P. zelf

De twintigjarige Lelystedeling die al werd verdacht van betrokkenheid bij de mislukte aanslag op…
22 augustus 2023

Vervangende buslijn Oostvaarders - Dronten loopt wel goed

Het vervangende busvervoer van de NS tussen Almere Oostvaarders en Dronten, via Lelystad, lijkt…
21 augustus 2023

Iedereen kan straks weten wat intersekse nou precies is

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland brengt de expositie Intersekse – 1 op de 90 naar Lelystad: 21…
21 augustus 2023

Extreem weer, te weinig oogst: Lelystadse Oogstdag afgelast

De Lelystadse Oogstdag gaat dit jaar niet door. Er valt niet genoeg te oogsten, als gevolg van het…
21 augustus 2023

Aantal leerlingen basisschool stijgt in Lelystad extra snel

Lelystad mag dan sneller dan gemiddeld vergrijzen, het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd…
18 augustus 2023

(Nog) geen verbod op slopen koelkasten door bedrijf Staalstraat

Het bedrijf ELS (Eerste Lelystadse Schroothandel) mag vooralsnog doorgaan met het slopen van…
17 augustus 2023

De vakman loopt hard op steunzolen en is klant bij pedicure

Nils IJkema loopt sinds kort iedere maand in een andere provincie een halve marathon. Op…
16 augustus 2023

Voorlopig plan voor kuststrook ligt klaar voor inzage en reacties

De blauwdruk voor de ontwikkeling van de kust ligt ter inzage in het stadhuis en is te vinden op de…
16 augustus 2023

Bewoners zes straten krijgen materiaal en hulp voor meer groen

Kempenaar 19, Kempenaar 30 en Gondel 26 krijgen op Burendag, 23 september, een groene make-over;…
16 augustus 2023

Ook Raad van State verplicht proef met prikpil in O-plassen niet

Het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen om overbevolking tegen te gaan mag…
16 augustus 2023

Woon-zorgcentrum Laarstaete wordt ook een leer-werkplek

Woon-zorgcentrum Laarstaete wordt per 18 september een opleidingsplek voor zij-instromers van…
16 augustus 2023

Vervangende busdienst Almere-Weesp functioneert slecht

Er zijn klachten over de busverbinding die dezer dagen de trein tussen Almere en Weesp moet…
15 augustus 2023

Gedicht van de week: Deel-tijd (Patrick Kramer)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling of iemand uit de…
15 augustus 2023

Plan voor huisvesting arbeidsmigranten op plek Boerkok

Op het stadhuis is vanuit de stad een voorstel binnengekomen om arbeidsmigranten te huisvesten op…
15 augustus 2023

Samenscholingsverbod in delen Kempenaar na wangedrag jeugd

In het gebied rond de Kempenaar 21-06 en 14-58 geldt vanaf komende donderdag een…
15 augustus 2023

Henk Tiesinga, eerste dijkgraaf en geboren Flevolander, overleden

Waterschap Zuiderzeeland meldt dat afgelopen zaterdag op 74-jarige leeftijd Henk Tiesinga is…
15 augustus 2023

Explosie woning Wittezeestraat, politie gaat uit van misdrijf

Vier woningen in de Wittezeestraat zijn vanmorgen rond vier uur beschadigd geraakt door een…
14 augustus 2023

Inval speciale eenheid politie in flat Griend na schoten op woning

Een woning in een appartementengebouw in Griend 32 is maandagmiddag rond kwart over twee beschoten,…
14 augustus 2023

Camera uit argwaan richten op buurhuis mag niet van rechter

De strijd tussen twee stellen in Assumburg, de Landerijen West, om de bewakingscamera’s aan een van…
14 augustus 2023

Stadsdichtersdag eindigt met dichtersbal voor iedereen

Lelystad is zaterdag 2 september weer de plaats waar de Nationale Stadsdichtersdag wordt gehouden,…
14 augustus 2023

Lelystad had paar weken beruchte Lysander de R. in de cel

Lelystad is een lastige gevangene al na een paar weken weer kwijt, meldt De Telegraaf, Lysander de…
14 augustus 2023

Alles wat u altijd al wilde weten over de uitvaart, met 'n glimlach

Hij is, zegt hij zelf, redelijk bekend in Lelystad als de man die jaarlijks een rondleiding geeft…
11 augustus 2023

Man in huis Vecht gewond door messteek, verdachte opgepakt

In een woning aan de Vecht is vanochtend tegen vijf uur een man gewond geraakt door een aanval met…
11 augustus 2023

Zorgpersoneel de modder in om cliënten extraatje te geven

Medewerkers van zorgorganisatie Coloriet (de exploitant van De Hoven, Laarstaete en Laarhof) gaan…
11 augustus 2023

Hulpdiensten halve dag bezig met zoeken 'drenkeling' Woldpark

Hulpdiensten zijn gisteren urenlang in touw geweest met een mogelijke drenkeling in het water van…
09 augustus 2023

Stad herstelt reclamemast Larserpoort voor eigen gebruik

De kapotte en inmiddels omstreden reclamemast bij bedrijventerrein Larserpoort wordt door de…
09 augustus 2023

Opa negen maanden cel in na jarenlang misbruik kleindochter

De man, nu 74, die werd verdacht van jarenlang misbruik van een kleindochter moet negen maanden de…
09 augustus 2023

Provincie inderdaad niet tevreden met dienstregeling NS 2024

De provincie zal waarschijnlijk in een officieel advies aan de NS laten weten niet tevreden te zijn…
08 augustus 2023

Gemeente gaat Octans verkopen voor kosten berging en opslag

De eigenaar van de Octans, het schip dat februari vorig jaar zonk terwijl het lag afgemeerd buiten…
08 augustus 2023

Gedicht van de week: 'Onverbloemd'

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
08 augustus 2023

Rover: vermindering treinen naar A'dam en Zwolle niet accepteren

Lelystad raakt zowel richting Amsterdam als richting Zwolle onaanvaardbaar veel treinen kwijt als…
07 augustus 2023

Een van de katten uit de Harderwijkstraat alsnog overleden

Ivy, een van de katten die anderhalve week geleden de explosie in de Harderwijkstraat overleefden,…
07 augustus 2023

Komende tijd werk aan het spoor: minder treinen, soms bussen

Hou de komende tijd de reisplanner in de gaten als je met de trein naar de Randstad wilt. Er wordt…
07 augustus 2023

Volgend jaar hoog en droog door moeras Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer is bezig de Oostvaardersplassen nog wat verder te ontsluiten voor publiek. Er wordt…
07 augustus 2023

Veertig jaar cultuur voor iedereen in monumentaal De Kubus

Kubus doet dit jaar mee met de landelijke Open Monumentendag, 9 september. Reden: het veertigjarig…
04 augustus 2023

Tennet vervangt kapotte kabels, trein naar Dronten weer stil

Netbeheerder Tennet begint 14 augustus met het vervangen van de hoogspanningskabels tussen Lelystad…
03 augustus 2023

Huurder Kogge niet op straat na agressie, 'Vesteda was laks'

De man die dreigde uit zijn huurhuis in de Kogge te worden gezet omdat hij zijn buurman annex…
03 augustus 2023

Smikkelweken: spelenderwijs kinderen meer groente laten eten

Lelystad doet mee met de Smikkelweken en dat is serieuzer dan de naam doet vermoeden. Kinderopvang…
03 augustus 2023

Lelystad scoort slecht op lijstje CBS, maar hoe erg is dat?

Nieuws in de Stentor: Lelystad scoort in een onderzoek van het CBS slecht als het gaat om wat…
02 augustus 2023

Gedicht van de week: een levensles in twee zinnen

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
02 augustus 2023

Buffer niet meer nodig, Marker- en IJsselmeer naar normaal peil

Rijkswaterstaat verlaagt het peil in het Markermeer en het IJsselmeer weer naar normaal. De extra…
01 augustus 2023

Lelystad bijna in slechtste 10% in onderzoek sociale samenhang

Lelystad scoort net als veel andere groeikernen slecht als het gaat om sociale samenhang, althans,…
01 augustus 2023

'Professionele zorg voor oma en opa niet meer vanzelfsprekend'

Om ouderen in Lelystad voldoende zorg te kunnen blijven geven, zijn meer euro’s én meer medewerkers…
01 augustus 2023

Ook opvolger Zeebodemloop, CityRun, financieel niet haalbaar

De CityRun Lelystad, de hardloopwedstrijd over tien mijl door de stad die de vroegere Zeebodemloop…
31 juli 2023

Woonhuis Kamp beschadigd door korte, maar felle brand

Een woning in Kamp 33 is gisteren aan het einde van de middag beschadigd geraakt door een korte,…
31 juli 2023

Katten in huis Harderwijkstraat hebben explosie toch overleefd

Ze leven nog, de katten uit het huis in de Harderwijkstraat dat vrijdag werd verwoest door een…
31 juli 2023

Stroom vloeibaar aardappelafval door afbreken leiding McCain

De brandweer heeft gisteren de handen vol gehad aan een lekkage bij aardappelverwerker McCain in de…
28 juli 2023

Zware machines in actie om beheer van natuur te verbeteren

Voor wie ze al gezien heeft: de blauwe machines in de Oostvaardersplassen zijn daar niet illegaal…
28 juli 2023

Dit plantje maakt het varen op het Markermeer extra lastig

De Lelystadse afdeling van de KNRM, de reddingmaatschappij, heeft nog een lokale aanvulling op de…
28 juli 2023

Nationale toppers padel nu te zien op Lelystadse banen

Een deel van de nationale top in de slagsport padel presenteert zich deze week voor de eerste keer…
28 juli 2023

Oefening wordt echt: patiënt in levensgevaar aan wal gebracht

Een oefening met de reddingboot in Lelystad is gisteravond afgebroken voor een echte actie: op de…
28 juli 2023

Gasexplosie Harderwijkstraat: één huis in puin, twee ontzet

Een gasexplosie heeft vanmorgen om vijf uur één huis in de Harderwijkstraat (Haven) verwoest en de…
27 juli 2023

Burenruzie Assumburg leidt tot rechtszaak over inzet camera's

De rechter buigt zich de komende weken over het gebruik van bewakingscamera's in de straat…
27 juli 2023

Porteum krijgt zijn zorgklassen voor tieners met problemen

Porteum krijgt definitief een reboundvoorziening, een combinatie van zorg en onderwijs voor…
27 juli 2023

Rechter: ouders baby in auto Bataviastad genoeg gestraft

Het ouderpaar dat eerder deze maand een baby achterliet in een auto om zelf te gaan shoppen in…
26 juli 2023

Opa verdacht van jarenlang misbruik, aangifte kleindochter

Ja, opa heeft wel een keer haar borst aangeraakt onder haar shirt, toen ze een jaar of dertien was,…
26 juli 2023

Gewonde man aangetroffen in woning Tjalk 10 na melding

Agenten hebben gisteravond rond zeven uur na een melding een gewonde man aangetroffen in een woning…
26 juli 2023

Stenen tijdperk is weekje terug, 's avonds wel met warme trui

Zo'n veertig geïnteresseerden in de steentijd, uit verschillende landen, verblijven deze week in…
26 juli 2023

Vanwege vogelgriep geen eigen bio-ei in automaat Zeeasterweg

Ondanks de uitbraak van vogelgriep kun je nog gewoon eieren halen bij de automaat aan de…
26 juli 2023

Het blijft voor velen moeilijk wennen aan de ringslang

Lelystad heeft deze week slangen als nieuws, maar reden tot angst lijkt er vooralsnog niet. Nadat…
26 juli 2023

Gedicht van de week: 'Door je ogen gevangen'

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
25 juli 2023

Reddingbootschipper: 'Let op, motorpech kan gevaarlijk zijn'

Schipper Sylvain van Ligtenberg van de Lelystadse reddingboot sluit zich aan bij een landelijke…
24 juli 2023

Twentes nieuwste zonneracer draait eerste rondjes in Lelystad

Studenten van Universiteit Twente en Hogeschool Saxion, verenigd in Solar Team Twente, hebben…
21 juli 2023

Gemeente werkt mee in oplossen van elektriciteitskrapte

“Ja, dat was ook voor ons ook flink schrikken.” Het bericht van netbeheerder Tennet, dat de krapte…
21 juli 2023

Deutsche Bahn bepleit Lelylijn als tracé A'dam-Hamburg-Oslo

Deutsche Bahn, DB, de Duitse nationale spoorwegmaatschappij, ziet de Lelylijn graag komen, als…
21 juli 2023

Stadswandeling met cultuur om getroffenen kanker te steunen

Roparunteam Flevoland en Inloophuis Passie gaan samen geld inzamelen met een aangeklede…
21 juli 2023

Sloop van oude brandblussers zou gezondheid bedreigen

Het bedrijf Heynen Exploitatie in de Staalstraat (onder meer machinebouw en industriële textiel)…
21 juli 2023

Liefdesrelatie buren Kogge eindigt met stenen door ruiten

Een bewoner van de Kogge dreigt zijn huurhuis kwijt te raken omdat hij al twee keer een baksteen…
20 juli 2023

Coninxpoort komt, centrum krijgt flat van 14 bouwlagen

Centrada en bouwbedrijf Trebbe hebben getekend voor de bouw van het zevende en laatste gebouw in de…
20 juli 2023

Spookrijder blijft in cel, verdacht van poging tot doodslag

De zondag opgepakte spookrijder blijft twee weken langer vast zitten. Hij wordt inderdaad verdacht…
20 juli 2023

Eigenaar Noppies in geldnood, winkels dicht, online gaat door

De eigenaar van kinderkledingketen Noppies, Nine & Co, heeft problematische schulden. De webshop,…
20 juli 2023

Boerkok sluit komend najaar, familie Flantua stopt ermee

Boerkok is na 8 oktober verleden tijd. Oprichters Wilma en Gerhard Flantua van het restaurant bij…
20 juli 2023

Minder bussen in de zomer, lijn 13 vervalt tijdelijk geheel

Er rijden de komende weken minder stadsbussen. Lijn 13 vervalt en de bussen van de lijnen 5 en 8…
19 juli 2023

Door inwoner aangeboden piano vindt plek in het stadhuis

In het stadhuis is vandaag een piano gearriveerd, die na de zomer bij feestelijke gelegenheden…
19 juli 2023

Gedicht van de week: ‘Voorzichtigheid geboden’

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
18 juli 2023

Stemmen staken bij voorstel voor meer casino’s

Het voorstel van Leefbaar Lelystad om na te denken of Lelystad wellicht drie casino’s moet krijgen,…
18 juli 2023

Lening voor starters op de woningmarkt weer beschikbaar

Er kunnen weer startersleningen worden verstrekt in Lelystad. Het eerder door de gemeenteraad…
18 juli 2023

Hanzeborg kan na de zomer 41 dementerenden plek geven

De uitbreiding van woon-zorgcentrum Hanzeborg is klaar, althans voor wat betreft de rol van de…
18 juli 2023

Bij verdere groei Warande ook ruimte voor sportpark (update)

De gemeente moet bij de verdere ontwikkeling van nieuwbouwwijk Warande rekening houden met de…
18 juli 2023

GL scoort: 'gezondheid' in alle relevante voorstellen (update)

GroenLinks wil dat in alle relevante voorstellen die door het college van burgemeester en…
18 juli 2023

Jacht op scooter eindigt tegen paaltje, berijder tóch gepakt

Een politieagent is gisteren lichtgewond geraakt toen hij in De Veste op een paaltje klapte bij de…
18 juli 2023

Wisselstoring zorgt voor vertraging richting Amsterdam

Een wisselstoring zorgt ervoor dat er vandaag veel minder treinen rijden tussen Almere Oostvaarders…
17 juli 2023

Voedselbank de weg op met 'nieuwe', grotere koelwagen

Vandaag was een al eerder aangekondigde grote dag voor de voedselbank: de nieuwe koelwagen werd…
17 juli 2023

Grachtenfestival brengt weer muziek naar Hollandse Hout

Het Grachtenfestival komt weer naar het buitengebied van Lelystad, om precies te zijn naar het…
17 juli 2023

Vluchtende spookrijder op Larserweg: chaos en gewonde

Een 26-jarige automobilist Groningen is gistermiddag in Lelystad in de cel beland nadat hij eerst…
17 juli 2023

De man van het busje is blij dat hij storm Poly heeft overleefd

De bestuurder van de bestelbus die tijdens storm Poly werd getroffen door een omvallende boom op de…
16 juli 2023

Té veel voetbalregels: 'Laat het meer op straatvoetbal lijken'

door Marc Broekmans Oud-gymleraar Henk Breukelman wil de voetbalsport door ‘ontregeling’ glans…
14 juli 2023

Lelystad heeft zijn eigen 'Walk of Fame' bij de bioscoop

Lelystad heeft sinds vandaag zijn eigen Walk of Fame. Bij de ingang van de bioscoop van Kok…
14 juli 2023

Geschiedenis van Lelystadse plekken op de plek zelf te zien

Delen van de geschiedenis van Lelystad zijn sinds gisteren te zien op transparante borden met…
14 juli 2023

Blauwalg op enig overgebleven officiële zwemstrand van de stad

Er is blauwalg geconstateerd bij het Houtribhoekstrand. De controlerende instantie, Omgevingsdienst…
14 juli 2023

Twee geweldsincidenten in strafinrichtingen in Lelystad

Een gedetineerde in de gevangenis in Lelystad heeft op 25 juni een pan hete olie over een andere…
14 juli 2023

Centrada herhaalt: we moeten bouwen, bouwen, bouwen!

Centrada wil de komende tien jaar minimaal 250 nieuwe woningen per jaar bouwen. De woningcorporatie…
13 juli 2023

Daders steekpartij pas na 55 maanden voor rechter: niet cel in

Twee mannen van 25 en 22 jaar die in december 2018 bij een ruzie een jongeman in Lelystad meermalen…
13 juli 2023

Gevangenis krijgt over vijf jaar afdeling intensief toezicht

De Lelystadse gevangenis krijgt definitief een afdeling intensief toezicht (AIT); die moet er over…
13 juli 2023

Leefbaar Lelystad is om en wil nu alsnog drie casino’s toestaan

Leefbaar Lelystad komt met een motie om het beleid van maximaal twee casino’s te wijzigen en er…
13 juli 2023

Stel hoort werkstraf eisen voor achterlaten baby in warme auto

Een stel uit Heerhugowaard dat op een zonnige lentedag in maart 2022 zijn vijf weken oude baby,…
13 juli 2023

Lelystad nr 1 in waardestijging huizen, basis heffingen hoger

Lelystad had afgelopen periode van heel Nederland de grootste stijging van de waardebepaling van…
12 juli 2023

Woningtekort Flevoland in jaar bijna veertig procent gestegen

Flevoland heeft een woningtekort van 12.000 huizen, tegen 8800 vorig jaar. Dat zegt het…
11 juli 2023

Plan eerste deel Stationsgebied met woontoren van 70 meter

In de plannen voor de bebouwing van het eerste deel van het stationsgebied, aan de westzijde van…
11 juli 2023

Gedicht van de week: ‘Vrije val’ (Derya Sevcan Uzun)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
11 juli 2023

Politie zoekt getuigen van te water raken meisje in Havendiep

De politie is op zoek naar getuigen van een mysterieus voorval. Op zondagavond kreeg ze de melding…
11 juli 2023

Hoop op Lelystads succes bij strijd tegen PFAS in water

De proef met een filter, een Dexfilter, om PFAS uit het water van de afvalwaterzuivering in…
10 juli 2023

Polderetappe Simac Ladies Tour niet meer puur Lelystads feestje

Het Flevolandse deel van wielerevenement Simac Ladies Tour finisht dit jaar wel weer in Lelystad,…
10 juli 2023

Hof vindt schoten Rivierenlaan poging moord en geeft 12 jaar

De 43-jarige Leeuwarder die in 2021 een Lelystedeling neerschoot in diens huis aan de Rivierenlaan,…
10 juli 2023

Automobilist naar ziekenhuis na klap tegen brug Houtribweg

Een automobilist is vrijdagavond in het ziekenhuis beland nadat hij rond half twaalf op een pijler…
10 juli 2023

Lelystad toont veel begrip voor mensen met hersenletsel

Medewerkers van winkels in het stadshart en van het stadhuis gaan goed om met bezoekers met een…
09 juli 2023

Jolpop vermaakt honderden op schitterende zomerse editie

Het is één van de hoogtepunten in het Lelystadse evenementenprogramma: Jolpop. Onder gezegende…
07 juli 2023

Tweederde van nieuwbouw moet vallen in betaalbare categorie

Tweederde van de woningen die worden gebouwd in nieuwbouwgebieden, moeten behoren tot sociale huur,…
07 juli 2023

Porteum en Aeres sluiten zich aan bij strijd tegen eenzaamheid

De scholen voor voortgezet onderwijs in Lelystad, Porteum en Aeres vmbo Lelystad, hebben zich…
07 juli 2023

Debat Lelylijn: 'Hoevelaken dus belangrijker dan ver Fryslân'

SGP-Kamerlid Chris Stoffer heeft met een uitspraak over de Lelylijn voor boosheid in het noorden…
07 juli 2023

Unicum en SVL gaan samen wachtlijst jeugd aanpakken

Voetbalclub Unicum en rivaal SV Lelystad'67 gaan samenwerken. Unicum mag om te beginnen velden van…
06 juli 2023

Treinen rijden weer, maar liever nog even geen boswandeling

De treinen in Flevoland rijden weer. Nadat het treinverkeer woensdag door de storm Poly tot…
06 juli 2023

Wethouders herverdelen taken, 'juiste werk-privébalans'

De portefeuilleverdeling binnen het college van b. en w. is gewijzigd. Jeugd(zorg) verschuift van…
05 juli 2023

Arjen Gerritsen wordt nieuwe Commissaris van de Koning

Arjen Gerritsen wordt de nieuwe Commissaris van de Koning in Flevoland. Dat wil zeggen: hij wordt…
05 juli 2023

Oplettende getuige leidt politie naar inbraakverdachten

De politie heeft vandaag drie mannen aangehouden op verdenking van een inbraak in een woning aan de…
05 juli 2023

Porteumdocent Damhuis wordt misschien Leraar van het Jaar

Docent Engels Sandra Damhuis van Porteum College is genomineerd voor de landelijke verkiezing…
05 juli 2023

Gemeenteraad ontevreden over plan oversteek Middendreef

De gemeenteraad heeft dinsdag om een nieuw plan gevraagd om de fietsoversteek over de Middendreef,…
05 juli 2023

Poly is weer weg, laat veel rommel achter, één gewonde

Het ergste was aan het eind van de ochtend achter de rug, code rood werd even na de middag weer…
05 juli 2023

Gedicht van de week: ‘Nu het nog kan’ (Menno Zootjes)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
04 juli 2023

Marker Wadden breekt met rederij van snelle veerboot

Het is de vraag of de snelle veerdienst naar de Marker Wadden ooit nog terugkomt. Natuurmonumenten,…
04 juli 2023

Arrestatie in Lelystad voor aanslag crimineel Cor 'de paling'

Mede door een tip na een uitzending van Opsporing Verzocht zijn twee mannen aangehouden voor…
04 juli 2023

'Hulp en les combineren', leider Porteum ziet jongeren afglijden

Interim-bestuurder Bas Nix van Porteum zou graag zien dat er in Lelystad een reboundvoorziening…
04 juli 2023

Raam van telefoonwinkel aan Noorderwagenplein opgeblazen

Bij de telefoonwinkel RJ Smartphone in het Lelycentre heeft maandagavond een explosie…
03 juli 2023

Porteum: 'Lek is boven water, enorme pluim van inspectie'

Porteum zegt de problemen onder controle te hebben, ook naar het oordeel van de onderwijsinspectie.…
03 juli 2023

Plan voor christelijke school mavo-havo-vwo buiten Porteum

Bij voldoende belangstelling krijgt Lelystad een zelfstandige christelijke school voor mavo, havo…
03 juli 2023

A6 bij Lelystad komende weken aantal nachten deels gesloten

Er staan weer afsluitingen van de A6 van Lelystad naar Emmeloord op stapel, naast de al eerder…
03 juli 2023

Aanbieder thuiszorg stopt, 'moet geld bij', Woonzorg neemt over

Het bedrijf TZorg stopt met de thuiszorg die het voor de gemeente levert in Lelystad in het kader…
30 juni 2023

Ambtenarenkorps mag van raad toch meegroeien met de stad

De gemeenteraad heeft besloten de gewenste uitbreiding van het ambtenarenapparaat niet te halveren.…
30 juni 2023

Onderzoek naar vullen van lege (werk)plekken in het stadhuis

Op voorstel van GroenLinks gaat de gemeente onderzoeken of lege ruimtes in het stadhuis voor andere…
30 juni 2023

'Flevoland moet doorgaan met windmolens en zonnepanelen'

Flevoland moet en kan voor de overgang naar schone energie, de energietransitie, blijven inzetten…
30 juni 2023

Sparen voor het feestjaar 2027, met een plan voor festiviteiten

Lelystad gaat vast voorsorteren op het feestjaar 2027. In dat jaar viert de stad zijn 60ste…
30 juni 2023

Rituele dans hondenbelasting leidt weer niet tot afschaffen

De jaarlijkse rituele dans om de hondenbelasting af te schaffen heeft dinsdag in de gemeenteraad…
29 juni 2023

Nieuwe gedeputeerden aan de slag in Flevoland

In het provinciehuis zijn donderdagavond de nieuwe gedeputeerden van Flevoland geïnstalleerd. Het…
29 juni 2023

Bruggen Havendiep krijgen led, even omlopen en -fietsen

De bruggen over het Havendiep bij Tjalk, Schoener en Zwanenwater krijgen ledverlichting nu de oude…
29 juni 2023

Lelystad viert Keti Koti met (onder anderen) Marlène Waal

Ook Lelystad viert zaterdag (1 juli) op de Dag van de Vrijheden Keti Koti, de afschaffing van de…
29 juni 2023

Locatie De Trommel beoogde plek voor het nieuwe Corneel

De kogel is door de kerk: de plek van de De Trommel is de beoogde locatie voor een nieuw poppodium.…
29 juni 2023

Voorstel voor terugtrekken uit onderzoek Lelylijn sneuvelt

Het voorstel van Leefbaar Lelystad om niet aan te sluiten bij het MIRT-onderzoek naar de voordelen…
29 juni 2023

Babsen voor één dag zijn welkom in Lelystad

Mensen die elkaar het jawoord willen geven en het leuk vinden om dat te doen tegenover een…
29 juni 2023

Wethouder komt met suggestie voor extra hondenstrand

Wethouder Sjaak Kruis komt nog dit jaar met een voorstel naar de gemeenteraad voor een extra…
28 juni 2023

Onderzoek naar verlichting fietspad langs Gelderse Diep

De gemeente gaat zorgen dat alle fietspaden van het hoofdfietsnetwerk ’s avonds en ’s nachts…
28 juni 2023

Nog dit jaar uitgewerkt plan voor nieuwe locatie boothuis KNRM

Nog dit jaar komt er een plan naar de gemeenteraad voor een nieuwe locatie voor het boothuis van de…
28 juni 2023

Veel aandacht en geld voor Stadshart in gemeenteraad

In verschillende voorstellen heeft de gemeenteraad dinsdag besloten het komende jaar meer geld uit…
28 juni 2023

Bezuiniging op afvalbakken voorlopig niet teruggedraaid

Er komen voorlopig niet meer afvalbakken in de stad. De gemeenteraad wil eerst afwachten wat het…
28 juni 2023

Raad goochelt met boekhouding om stadsleven fijner te maken

De gemeenteraad heeft zich dinsdagavond gebogen over de ‘Kadernota’. Dat is een vooruitblik op de…
28 juni 2023

Gedicht van de week: ‘Leef!’ (Joshua Buijnink)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
27 juni 2023

Tieners op rooftocht met geweld in Hanzepark en omgeving

Vier jongens tussen de 12 en 17 jaar zijn gisteren opgepakt nadat binnen een paar uur los van…
27 juni 2023

Wisselen rijbaan op Ketelbrug verboden na alarm brugwachters

Rijkswaterstaat heeft met een doorgetrokken streep op de Ketelbrug richting Emmeloord een verbod…
27 juni 2023

Luchtvaart als thema jubilerende kunstenaars bij Aviodrome

Aviodrome exposeert de rest van het jaar beeldende kunst, met als rode draad 120 jaar…
27 juni 2023

Schuren boerderij afgebrand, woonhuis en paardenstal gered

Een brand heeft vannacht, in de vroege ochtend, twee schuren van een boerderij aan de Zeeasterweg…
26 juni 2023

Weer gejuich over Marker Wad: meer dan 10.000 broedparen

Het blijft goed gaan met de natuur op de Marker Wadden, zeggen de onderzoekers die de kunstmatige…
26 juni 2023

Justitie wil zwaardere straf voor neerschieten man Rivierenlaan

Het Openbaar Ministerie (OM) wil alsnog twaalf jaar cel wegens poging tot moord voor de 43-jarige…
26 juni 2023

Brug over Noordersluis deel van zondag gestremd door hitte

De brug over de Noordersluis kon gisteren in de loop van de middag niet meer worden bediend door de…
26 juni 2023

Brand in transformatiehuisje veroorzaakt uren stroomstoring

Lelystad heeft een zondag achter de rug met overlast door brandjes. Dat begon gistermorgen rond…
23 juni 2023

Oostervaart krijgt centrum voor praktijkopleidingen in de bouw

Lelystad krijgt er volgend jaar een praktijkgerichte mbo-instelling voor de bouw bij. De…
23 juni 2023

'Kadaverlucht' nog niet weg: fabriek hondenkoekjes in beroep

Hondenkoekjesfabrikant Natural Dog Snacks gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter dat hij…
22 juni 2023

Wethouder: Geen nieuwe weg nodig voor beveiligde rechtbank

De eerdere voorwaarde van een extra weg voor de extra beveiligde zittingszaal (EBZ) die misschien…
22 juni 2023

Attracties kust beter bereikbaar voor rolstoel en scootmobiel

Een dag voordat iedereen kon kijken naar de laatste ideeën voor de ontwikkeling van de kuststrook,…
22 juni 2023

Ontwikkeling van kuststrook gaat de volgende fase in

De planvorming voor de kuststrook gaat de volgende fase in. Donderdag was er een dag in Batavialand…
21 juni 2023

Nog weinig verbinding te bespeuren in nieuwe Staten

Provinciale Staten heeft zich woensdagavond gebogen over het coalitieakkoord dat de vijf partijen…
21 juni 2023

Stadsbestuur wil veel meer geld klaarzetten voor starterslening

Het stadsbestuur wil veel meer geld uittrekken voor startersleningen, de zachte aanvullende…
21 juni 2023

Flevoland maakt begin met netwerk voor waterstof

De provincie en Flevolandse ondernemers en organisaties zijn vandaag offcieel begonnen met het…
21 juni 2023

Redders Lelystad winnen 'battle' – na pauze voor echte actie

De Lelystadse tak van reddingmaatschappij KNRM won gisteren een regionale wedstrijd, maar het…
21 juni 2023

Discussie over wenselijkheid komst grote distributiecentra

Wethouder Dennis Grimbergen komt binnenkort met een aantal locaties voor de huisvesting van…
21 juni 2023

Pomp verstoort na rioolbreuk rust, behalve die van chauffeur

Bewoners van de westrand van Schouweiland hadden de afgelopen dagen een grote tankwagen met een…
21 juni 2023

Gedicht v.d. week: 'Aan allen die zich hier bevinden’ (Dean Bowen)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
20 juni 2023

IJsselmeerdijk proeftuin voor versterking zonder verhoging

De IJsselmeerdijk tussen de centrale en de overslaghaven krijgt een aantal experimentele overgangen…
20 juni 2023

Komende weken overlast door werkzaamheden Houtribdreef

Verkeer kan de komende tijd vooral in de nacht op en rond de Houtribdreef wat hinder ondervinden…
19 juni 2023

Lading sojabonen op straat, verkeer richting vliegveld vast

Het verkeer op de Larserdreef vanuit de stad richting vliegveld heeft vanmiddag enige tijd…
19 juni 2023

Wees gerust, het slachtoffer van zondagavond maakt het goed

Wie afgelopen weekend hulpgeroep hoorde op de kruising van de waterwegen Lage Vaart, Oostervaart en…
19 juni 2023

Meer motorclubs gekoppeld aan vindplaats stoffelijke resten

Er zat behalve Satudarah in het verleden nog een motorclub op Oostervaart en die zat in de…
18 juni 2023

Geschiedenis op wielen en op water, in een volle Bataviahaven

Lelystads jaarlijkse dag vol rijdende en drijvende historie was er weer, de combi van de Nationale…
18 juni 2023

Wederom discussie over extra personeel in relatie tot groei

Verschillende partijen in de gemeenteraad hebben hun bedenkingen bij de groei van het…
18 juni 2023

Jordaan in de Polder: twee dagen topfeest in geweldige sfeer

‘Jordaan in de Polder’ zit er op. Twee dagen lang bood het festivalterrein op de Meent het hart van…
18 juni 2023

Lelystad Schoon en Open Je Hart samen op pad

Het is een voorbeeld waar het geheel meer is dan de som der delen: de vrijwilligers van Lelystad…
18 juni 2023

ChristenUnie verlangt einde aan fietschaos rond Kok Experience

De ChristenUnie wil dat er op korte termijn meer fietsparkeerplekken komen rond de Agorahof. De…
18 juni 2023

Wijkagent waarschuwt voor gevaren van springen van brug

De wijkagent in de Boswijk ziet het steeds vaker de laatste weken, en ook elders in de stad is dat…
17 juni 2023

Jordaan in de Polder doet het Amsterdamse hart sneller kloppen

De eerste dag van het jaarlijkse feestje waarbij het hart van de Jordaan niet in Amsterdam, maar op…
17 juni 2023

CDA en Mooi Lelystad willen licht op fietspad Gelderse Diep

Het CDA en Mooi Lelystad willen dat de fietsroute langs het Gelderse Diep, tussen het knooppunt…
17 juni 2023

Jong Lelystad wil vast plan en sparen voor het feestjaar 2027

Onder het motto ‘Regeren is vooruitzien’ wil Jong Lelystad dat er vast een plan wordt gemaakt voor…
17 juni 2023

Politie zoekt eigenaar van gevonden buitenboordmotor

Het zijn van die berichten waarbij je je fantasie heerlijk de vrije loop kunt laten. ‘De politie…
17 juni 2023

Twee keer eeuw reddingshistorie aan een kade vol oldtimers

Twee bijzondere reddingboten morgen in Lelystad. Dan is de Nationale Oldtimerdag er weer en die…
16 juni 2023

Verwarde zoon zorgt voor paniek in en bij seniorenflat Parkzijde

Een verwarde man heeft vanmiddag een gedeeltelijke ontruiming veroorzaakt van Parkzijde, de straat…
16 juni 2023

Nieuwe coalitie voor provincie wil inzetten op participatie

De vijf partijen die samen het provinciebestuur gaan vormen voor de komende vier jaar, hebben…
16 juni 2023

Gemeente wil dat we weer een ronde meedenken over de kust

De gemeente houdt komende donderdag, 22 juni, een tweede bijeenkomst over de ontwikkeling van de…
16 juni 2023

Zorgorganisatie Coloriet zet bij werven personeel bewoners in

Zorgorganisatie Coloriet houdt woensdag 28 juni weer een zogenoemd banenfestival, een poging…
16 juni 2023

Stad legt illegale verhuurders Bastion dwangsom op

De gemeente is begonnen met de strijd tegen de illegale verhuur in Bastion, waar zonder vergunning…
15 juni 2023

Snelle boot Marker Wadden stuk, eilanden slechter bereikbaar

De snelle veerboot naar de Marker Wadden, de Blue Amigo, is stuk en vaart voorlopig niet.…
15 juni 2023

Politie vraagt hulp in zaak Lex van Cittert, dode van Zilverstraat

De politie heeft vandaag opnieuw onderzoek gedaan op bedrijventerrein Oostervaart, waar eind mei de…
15 juni 2023

Leefbaar Lelystad ziet geen toegevoegde waarde in Lelylijn

Leefbaar Lelystad ziet niets in de Lelylijn en wil dat de gemeente haar bijdrage aan een onderzoek…
15 juni 2023

Met de auto naar het strand in Zeewolde kan duur uitpakken

Als je met het zonnige weer naar het Woldstrand bij Zeewolde wilt, moet je wel oppassen waar je je…
15 juni 2023

Zes auto's en 7 mille afgepakt bij actie tegen misdaad in transport

Zes in beslag genomen auto’s en ruim zeven mille achterstallige belasting. Dat is de Lelystadse…
15 juni 2023

Naar de vogels kijken vanuit je rolstoel, met dank aan de EU

Rolstoel- en scootmobielgebruikers kunnen in de Oostvaardersplassen met een telescoop de natuur (en…
15 juni 2023

GroenLinks wil ruimte voor zzp’er en flexwerker in stadhuis

Delen van een paar verdiepingen in het stadhuis staan leeg. Volgens GroenLinks zouden dat ideale…
14 juni 2023

Juristen: Gemeente is verplicht illegale huur Bastion te stoppen

De gemeente is wettelijk verplicht op te treden als in het Bastion inderdaad woningen zonder…
14 juni 2023

Samenwerking Radio Lelystad en Omroep Zeewolde begint

Radio Lelystad en Lokale Omroep Zeewolde zijn begonnen met hun samenwerking als streekomroep, in de…
14 juni 2023

Buitenspeeldag 2023: warmte en geel gras, maar toch fijn

Het was vandaag Buitenspeeldag en dat betekende ook in Lelystad extra aandacht voor eens wat anders…
14 juni 2023

Politie vraagt inwoners met huiscamera’s die aan te melden

De politie zoekt beveiligingscamera’s en camera’s van deurbellen in de wijken voor het project…
14 juni 2023

Twee motiemarkten dit jaar, voor jong, oud en alles daartussenin

Het is het nadenken alvast waard: de motiemarkt komt er weer aan. Dat is een markt waarop inwoners…
14 juni 2023

Gewelddadige ontsnapte uit jeugdinrichting zit weer vast

De gedetineerde van de jeugdgevangenis die eind maart tijdens een autorit met een begeleider…
14 juni 2023

Brand bedreigde Paardenbos, zware middag voor brandweer

Een reeks brandjes in het bos achter de Pekstraat, op de grens van Oostervaart en het Paardenbos,…
14 juni 2023

Gedicht van de week: ’21:29’ (Yasmin Geradts)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
13 juni 2023

Prom Porteum zorgt voor niet-alledaags tafereel in Stadshart

Galajurken, strakke smokings en een stoet aan auto’s, limousines, oldtimers vrachtwagens, een…
13 juni 2023

BBB, VVD, PVV, CU en SGP presenteren vrijdag akkoord

De partijen zijn er uit. BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP hebben een coalitieakkoord geschreven.…
13 juni 2023

Hondenbelasting blijft zekerheidje op politieke agenda

Er zijn van die zekerheden in de politiek. De komende weken buigen de partijen zich over de…
13 juni 2023

Nichtje Lisa volgt fameuze otter Freekje op in Natuurpark

Otter Freekje, de begin dit jaar overleden publiekslieveling uit Natuurpark Lelystad, heeft een…
13 juni 2023

Centrada had dip in bouw; nu herstel, maar 'nood blijft hoog'

Centrada heeft vorig jaar slechts 27 nieuwe huizen in gebruik genomen, maar dat getal geeft een…
13 juni 2023

‘Babs voor een dag’ kan leiden tot meer trouwerijen in Lelystad

‘BABS voor één dag’. D66 en ChristenUnie willen graag dat de gemeente het mogelijk gaat maken dat…
13 juni 2023

Lelystadse kinderen te zwaar, actie moet ze water laten drinken

De gemeente voert deze week samen met een aantal andere organisaties een actie om kinderen meer…
12 juni 2023

Opnieuw dode kat aangetroffen in water van Gelderse Diep

Er is weer een dode kat aangetroffen in het Gelderse Diep, vrijdagavond rond negen uur, deze keer…
12 juni 2023

Botten Oostervaart zijn van bijna 25 jaar vermiste Amsterdammer

De politie weet van wie de menselijke beenderen zijn die eind mei zijn gevonden op bedrijventerrein…
12 juni 2023

Landelijk bestuur zeekadetten lauwert 'meester' IJzendoorn

Vrijwilliger Ed IJzendoorn van het Zeekadetkorps Lelystad heeft een bijzondere onderscheiding…
12 juni 2023

Actie tegen indringers, van plantjes tot wasbeerhond

Lelystad is een van de plaatsen waar volgende week in de vorm van een actie wordt meegedaan aan de…
12 juni 2023

Explosie Galjoen lijkt aanslag vuurwerkbom, wie weet meer?

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de explosie eergisteren…
12 juni 2023

Drama in de 71ste minuut, Unicum blijft tweedeklasser

door Marc Broekmans Unicum blijft tweedeklasser. De voetbalploeg van interim Edwin van Ankeren…
12 juni 2023

De trein naar Amsterdam wordt weer geleid vanuit Amsterdam

De treinen van en naar Amsterdam rijden sinds afgelopen weekend weer zoals ze moeten rijden en…
09 juni 2023

Leefbaar wil honden toestaan op deel van Houtribhoekstrand

Leefbaar Lelystad wil dat een deel van het Houtribhoekstrand wordt afgezet om te dienen als…
09 juni 2023

Krapte aan elektriciteit bedreiging voor bedrijvigheid en woningbouw

De krapte op het elektriciteitsnet bedreigt ook de nieuwbouw van woningen in Flevoland. Dat blijkt…
09 juni 2023

Tonnen boete voor frauderende en geschorste tandarts Tjan

De in opspraak geraakte tandartsenpraktijk H.K. Tjan Tandheelkunde uit de Kempenaar heeft van de…
09 juni 2023

Natuurmaker Ben Huisman keert niet terug bij Flevo-landschap

Natuurbeheerder het Flevo-landschap moet op zoek naar een nieuwe directeur. De huidige, bioloog Ben…
08 juni 2023

Vrouw gewond bij steekpartij, verdachte aangehouden

Bij een steekpartij in een woning aan de Horst is donderdagavond een vrouw gewond geraakt. Zij is…
08 juni 2023

Oorzaak treinstoring opgelost, maar problemen nog niet voorbij

De storing die het treinverkeer tussen onder meer Lelystad en Amsterdam platlegde, is gevonden en…
08 juni 2023

'Daadkrachtig miniatuurprotest' bij opening miniatuur-Airport

Het werd al verwacht en het bleef niet uit: bij de onthulling van de verkeerstoren en de hal van…
07 juni 2023

Illegaal die 68-jarige verkrachtte, wacht leven in tbs-kliniek

De illegaal in Nederland verblijvende Tunesiër die in oktober, toen 28 jaar oud, een 68-jarige…
07 juni 2023

InwonersPartij wil dat rommelige Neringpassage wordt opgeknapt

De InwonersPartij vindt dat de Neringpassage moet worden opgeknapt. Nu de Agorahof opnieuw is…
07 juni 2023

Raad maakt zich nu zorgen over weggehaalde afvalbakken

De politiek maakt zich zorgen over de klachten over het aantal weggehaalde afvalbakken in de stad.…
07 juni 2023

Aanhoudende noordelijke wind legt bouw van windmolens stil

De bouw van de windmolens op het IJsselmeer ten noorden van Lelystad voor Windplan Blauw is…
07 juni 2023

VVD'er Lodders namens boeren begonnen in bestuur waterschap

VVD-politicus Jaap Lodders (ex-raadslid, ex-wethouder, ex-gedeputeerde) is met ingang van gisteren…
07 juni 2023

Leerlingen Ichthus mogen naar onthulling LA in Madurodam

Voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van basisschool Ichthus aan de Middelgronden is…
07 juni 2023

Gedicht van de week: ‘Onderweg’ (Erik Kramer)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
06 juni 2023

Gemeente houdt ruim 20 miljoen euro over op begroting

De gemeente heeft vorig jaar ruim 20 miljoen euro overgehouden op de begroting. Dat blijkt uit de…
06 juni 2023

A6 richting Almere komende weken aantal nachten afgesloten

Wie over de A6 naar Almere wil, moet de komende tijd de site van Rijkswaterstaat in de gaten…
06 juni 2023

Politie zoekt getuigen van straatroof in Kempenaar 17

In de Kempenaar 17 zijn afgelopen nacht twee mannen met geweld beroofd. De slachtoffers, 36 en 40…
06 juni 2023

Groei stad aan zuidkant maakt nieuwe rondweg 8,5 mln duurder

De geplande rondweg aan de zuidkant van de stad valt 8,5 miljoen duurder uit. Dat komt doordat…
05 juni 2023

Markerwaarddijk weer nacht afgesloten wegens onderhoud

Wie tussen komende vrijdagavond (9 juni) acht uur en de volgende ochtend zes uur uit Lelystad naar…
05 juni 2023

Bankje voor jarige Zoom alsnog feestelijk onthuld

In de Zoom is zaterdag een bijzonder bankje onthuld. Aan de oever van het binnenwater is een…
05 juni 2023

Files tot anderhalf uur door werk aan A6 bij Lelystad-Noord

Files afgelopen weekend met zaterdag vertragingen tot anderhalf uur richting Zwolle, tussen Ens en…
05 juni 2023

Treinen van en naar Amsterdam rijden na grote storing weer

De treinen van en naar Amsterdam rijden weer, na de grote storing van gisteravond en vanochtend.…
05 juni 2023

Unicum richting eerste klasse over rug van Noordscheschut

Unicum heeft zich ten koste van het degraderende Noordscheschut geplaatst voor de tweede ronde van…
05 juni 2023

Op vleugels over het water langs het surfstrand, einddoel Parijs

Er worden snelheden van boven de dertig kilometer per uur mee gehaald en daarmee kan de nationale…
03 juni 2023

Politie gaat uit van opzet bij brand in woning Jol 17

De politie heeft reden om aan te nemen dat bij de brand in de Jol 17 donderdag sprake was van…
01 juni 2023

Yasmin Geradts is de nieuwe stadsdichter van Lelystad

Yasmin Geradts is de nieuwe stadsdichter van Lelystad. Tijdens de finaleavond in de bibliotheek…
01 juni 2023

Huis Jol onbruikbaar na brand, twee andere tijdelijk ontruimd

Drie huizen in de Jol zijn vanavond ontruimd wegens brand en volgens de brandweer kunnen de…
01 juni 2023

Wethouder Kruis gaat beheer van park Nieuw Land leiden

Wethouder Sjaak Kruis wordt voorzitter van het samenwerkingsverband achter Nationaal Park Nieuw…
01 juni 2023

Stukje verdwenen voetpad bij Laarstaete wordt in ere hersteld

Het is er eentje uit de categorie ‘Foutje, bedankt…’: bij werkzaamheden in de Wold, bij de…
01 juni 2023

Eerste containertuintjes klaar; bloemperkjes met veel functies

De Landstrekenwijk heeft de Lelystadse primeur: containertuintjes. Dat zijn bloemenveldjes rond de…
31 mei 2023

Spandoeken vragen aandacht voor verloedering in het Bastion

Het Bastion is het zat. In de wijk zijn spandoeken opgehangen om aandacht te vragen voor de…
31 mei 2023

Vijftig minuten file A6 Lelystad-Noord door kettingbotsing

Een kettingbotsing van een stuk of tien auto’s heeft vanochtend geleid tot een file en vijftig…
31 mei 2023

Afgeblazen huizen Het Eiland en De Olmen alsnog gebouwd

Vastgoedontwikkelaar Nieuwbouw Advies Flevoland uit Emmeloord gaat alsnog de al eerder geplande…
31 mei 2023

Gedicht van de week: ‘Waarom?’ (Esam al Wasete)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
30 mei 2023

Klimaatbeleid in de stad: minder stoepranden, meer bloemen

Lelystad wordt de komende jaren nog groener dan het momenteel naar landelijke normen al is, met…
30 mei 2023

Deel wegen vrijdagavond dicht vanwege avondvierdaagse

Deze week avondvierdaagse en dat heeft vrijdagavond, de slotavond, gevolgen voor het verkeer.…
30 mei 2023

Gevonden botten in zeil aan Zilverstraat zijn menselijk

De botten die vorige week werden gevonden tijdens graafwerkzaamheden bij palletbedrijf Be-Pall, in…
30 mei 2023

Poging tot inbraak met explosieven bij Batavia Stad

Bij de Subway bij Batavia Stad heeft vannacht om 2.30 uur een explosie plaatsgevonden. Volgens de…
30 mei 2023

Agenten redden vogeltje onder toeziend oog van ouders

Surveillerende agenten werden maandag in Batavia Stad aangesproken door diverse mensen die achter…
29 mei 2023

Batavia wint laatste wedstrijd, Unicum speelt nacompetitie

Batavia ’90 heeft zaterdag, een kampioen waardig, de uitwedstrijd tegen de nummer twee van de…
26 mei 2023

Gemeente wijst ‘turbolocaties’ aan voor snelle woningbouw (update)

In de wens om te groeien qua inwonertal en de tot nu toe achterblijvende woningbouw in Lelystad,…
26 mei 2023

Mogelijk menselijke botten in grond gevonden op Oostervaart

Bij graafwerkzaamheden op het terrein van palletfabriek Be-Pall, in de Zilverstraat, Oostervaart,…
26 mei 2023

En dit is wat Lelystad wil horen tijdens de middag Nederbeat

We vroegen iedereen te helpen bij het samenstellen van een lijst voor de middag Nederbeat van René…
26 mei 2023

GEZOCHT: coördinator evenementen

Radio Lelystad is op zoek naar een evenementencoördinator. Deze vrijwilliger is verantwoordelijk…
26 mei 2023

Hoog aantal voortijdige schoolverlaters baart raad zorg

Lelystad telde in het vorige schooljaar, 2021/2022, 240 jongeren die voortijdig van school gingen,…
26 mei 2023

Boswachters 'genieten van de veelheid aan zeearenden'

In de Oostvaardersplassen zijn deze week weer twee jonge zeearenden geringd en het gaat goed met…
25 mei 2023

Agenten halen fietsende kinderen van vluchtstrook A6

De politie heeft vandaag aan het eind van de middag twee kinderen opgepikt die met hun fietsjes…
25 mei 2023

Lelystadse betrokkene Bijlmer Arena mag maandag naar huis

De Lelystadse jongen van vijftien die betrokken was bij de mishandeling op station Bijlmer Arena,…
25 mei 2023

Deze haas tussen de tulpen is gekozen tot mooiste lentefoto

Rik Meerema is met zijn haas in een tulpenveld de winnaar van de fotowedstrijd 2023 FlevoMeer…
25 mei 2023

College heeft geen problemen met sluiten zij-ingangen station

Het college van b+w denkt niet dat de veiligheid van reizigers in het geding is nu de twee in- en…
25 mei 2023

Auto belandt in vijver in wijk Buitenhof

Hoe het nou kon gebeuren? Handrem vergeten, zegt de een. Niet opgelet, zegt de ander, en op tijd…
25 mei 2023

Groei woningen achter bij vorig jaar en ver achter bij ambitie

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in Lelystad 65 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is de…
24 mei 2023

Verkracht? Illegaal met mentaal defect heeft zijn eigen lezing

Hij is een man van 29. Een ongewenste vreemdeling met een reeks psychische stoornissen, ook…
24 mei 2023

Derde van basisscholen wil wel een ‘gezonde schoollunch’

Van de 38 basisscholen in Lelystad hebben twaalf interesse in het aanbieden van ‘gezonde…
24 mei 2023

Lelystad klimt iets in ranglijst steden, groen blijkt sterk punt

Lelystad staat dit jaar op de 37ste plaats in de ‘Atlas voor de gemeenten’, de jaarlijkse…
24 mei 2023

Sunsation strikt Giphart, Heytze en Van Stokkum

Ronald Giphart, Ingmar Heytze en Yentl van Stokkum zijn dit jaar te gast op Sunsation, de…
24 mei 2023

Brand vernielt Brocanteloods en schoonmaakbedrijf Werfweg

Een bedrijfsverzamelgebouw aan de Werfweg (bedrijventerrein Noordersluis) is afgelopen nacht deels…
24 mei 2023

Gedicht van de week: ‘Boswandeling’ (Igna Geveke)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
23 mei 2023

Na actie zonnepanelen nu ook glasisolatie via deal gemeente

Het energieloket van de gemeente komt nu ook met een actie waarbij het huiseigenaren makkelijker…
23 mei 2023

Komende zomer nog negatief zwemadvies voor Bataviastrand

Hoewel de provincie in december bekend maakte een deel van het Bataviastrand aan te willen wijze…
23 mei 2023

Overvallers Bataviastad door winkelpersoneel overmeesterd

De twee mensen die gisteren werden aangehouden na een winkeloverval in Bataviastad, zijn…
22 mei 2023

Gezin gewond bij botsing, jonge fietser gewond door auto

Twee verkeersongelukken met gewonden vandaag. De inzittenden van een auto van een gezin met drie…
22 mei 2023

'Lelystadse' app moet kinderen VS leren goed doel te steunen

De Lelystadse appontwikkelaar Givt gaat in de VS de boer op met Givt4Kids, een versie voor…
22 mei 2023

Helikopter zoekt uur naar surfer die niet niet in nood blijkt

Een helikopter van de kustwacht heeft gistermiddag samen met een reddingboot een uur lang gezocht…
22 mei 2023

Twee verdachten opgepakt na overval op winkel Bataviastad

De vestiging van Calvin Klein in Bataviastad is vanochtend rond negen uur, voor openingstijd,…
20 mei 2023

Batavia '90 kampioen, mede dankzij hulp van Unicum

Het eerste team van voetbalclub Batavia ’90 is zaterdag kampioen geworden. De ploeg won thuis op…
19 mei 2023

College: extra fonds leningen duurzaamheid niet nodig

Het is niet nodig een extra fonds in te richten om inwoners en bedrijven te helpen met leningen om…
19 mei 2023

Yasmin en Joshua strijden in finale om stadsdichterschap

Yasmin Geradts en Joshua Buijnink strijden om de titel ‘Stadsdichter van Lelystad’. Op 1 juni wordt…
19 mei 2023

Gas lozen op Markermeer per 1 juli volgend jaar verboden

Het varend ontgassen, in dit geval lozen van soms giftige gassen door binnenvaarttankers op het…
19 mei 2023

Twee lichtgewonden bij ongeluk, Markerwaarddijk even dicht

De weg over de Markerkerwaarddijk is gistermiddag enige tijd volledig afgesloten geweest, nadat…
19 mei 2023

Wethouder wil weten wat we vinden van het cultuuraanbod

De gemeente wil weten wat inwoners vinden van het lokale cultuuraanbod. Ze heeft daarom een…
19 mei 2023

'Onze' weerman ziet in Texas andere verschijnselen dan hier

Weerman Robert de Vries, die ook de weerberichten voor Radio Lelystad verzorgt, zit sinds begin…
18 mei 2023

Spannend weekend voor Batavia ’90, maar Unicum kan helpen

Batavia ‘90 speelt zaterdag om 15.00 uur een cruciale wedstrijd om het kampioenschap in de tweede…
17 mei 2023

Dijkstra en Evenblij zenden zondagavond uit vanuit Boerkok

Het Radio1-programma 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' wordt komende zondagavond uitgezonden vanuit…
17 mei 2023

Bascul bouwt SRV-wagen om tot mobiel techno-podium

Bascul, het Lelystadse platform voor elektronische en experimentele muziek, gaat de komende zomer…
17 mei 2023

Voorbereiden op bezuinigingen voor 2026 nog niet aan de orde

De gemeenteraad lijkt vooralsnog niet van plan om dit jaar al te praten over eventuele…
17 mei 2023

Gedicht van de week: Psalm 151 (Chase after me) (Joel Rooth)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…
16 mei 2023

Wethouder wil snel locaties voor zelfbouwprojecten aanwijzen

Wethouder Piet van Dijk hoopt binnenkort een aantal locaties aan te wijzen waar ruimte is voor…
16 mei 2023

Centrada maakt al plannen voor na Lars en Lilly: 148 woningen

Lars en Lilly, de wooncomplexen aan de Larserdreef, moeten op termijn plaatsmaken voor woningbouw.…
16 mei 2023

Tiny Houses komen maar niet van de grond in Lelystad

Van de elf kavels die er in Lelystad beschikbaar waren voor tiny houses, zijn er nu nog maar vijf…
16 mei 2023

St Jansdal sluit af met 6,7 mln positief, maar zorgen zijn er toch

St Jansdal, de exploitant van de ziekenhuizen van die naam in Harderwijk en Lelystad, sluit…
16 mei 2023

Ziekenhuis stuurt recepten voortaan digitaal naar apotheek

Patiënten van St Jansdal krijgen geen papieren recepten meer. Die worden voortaan digitaal naar de…
15 mei 2023

Publiek wil Lelylijn wel, als die snel maar ook duurzaam is

Als de Lelylijn er komt, de snelle treinverbinding van het noorden en de Randstad via Lelystad,…
15 mei 2023

Radio Lelystad zet met collega's Zeewolde streekomroep op

Van lokale radio naar streekomroep. Vertegenwoordigers van Radio Lelystad en Lokale Omroep Zeewolde…
15 mei 2023

Zeiler valt, zwemt uren, ligt nacht op duwbak en mankeert niks

Een overboord geslagen solozeiler is vanochtend ongedeerd aangetroffen na een nacht op een lege…
15 mei 2023

Help Martin en René hun middag Nederbeat samen te stellen

Op 28 mei is het vanaf 12:00 uur Nederbeat wat de klok slaat op Radio Lelystad. Tussen 12:00 en…
14 mei 2023

Klap: titelkans Batavia ‘90 slinkt na nederlaag in Oldebroek

Batavia ’90 is nog altijd koploper in de tweede klasse I van de zaterdagamateurs, maar zag de…
12 mei 2023

Flevoland heeft nog voor een kleine week duurzame energie

Flevoland ‘viert’ op 18 mei ‘Green Energy Day’. Dat is aanmerkelijk later dan de landelijke viering…
12 mei 2023

Eerste deel visverbinding Lage Vaart Oostvaardersplassen klaar

De vispassage die de verbinding vormt tussen de Lage Vaart en de Kitstocht in het kerngebied van de…
12 mei 2023

Prijs voor Porteumdocent die laat praten over mentaal welzijn

Biologiedocent Inge Kramer van Porteum heeft een prijs gekregen voor de manier waarop zij mentale…
11 mei 2023

Dat was nr 1 van 19.200, volgend jaar heeft elke lantaarnpaal led

De gemeente is begonnen met het monteren van ledverlichting in 19.200 lantaarnpalen. Bij ongeveer…
11 mei 2023

Voetbalvrouwen Batavia rukken op in 'aangenaam leerproces'

De voetbalvrouwen van Batavia ’90 maken nog een kans op het bereiken van de nacompetitie in de…
11 mei 2023

Kuddes O-plassen niet meer te groot, veel minder jacht gepland

Het is gelukt de kuddes grote grazers in de Oostvaardersplassen tot de gewenste omvang terug te…
11 mei 2023

Flevolandse norm tegen ondermijning werpt vruchten af

De Flevolandse aanpak van ondermijning werpt zijn vruchten af. Sterker, ‘de Flevolande norm schrikt…
11 mei 2023

Politie: bericht over baby had nooit geplaatst mogen worden

De politie-eenheid waar Lelystad onder valt, Midden-Nederland, vindt dat de inmiddels verwijderde…
11 mei 2023

Ruziënde ouders willen zorg niet meer, baby op politiebureau

De politie heeft zich gisteren ontfermd over een zeven maanden oude baby, waarvoor de ouders na een…
10 mei 2023

Niemand veroordeeld in proces steekpartij kamp Vaartweg

De vrouw die zelf zegt in april vorig jaar in het woonwagenkamp aan de Vaartweg tijdens een ruzie…
10 mei 2023

Madurodam bouwt toren en hal van Lelystad Airport na

Madurodam voegt het vliegveld van Lelystad toe aan de collectie. Het gaat om het bestaande…
10 mei 2023

Praktijkexamen voor 776 fietsende kinderen in het verkeer

Wethouder Piet van Dijk heeft dinsdag het startsein gegeven voor het verkeersexamen. Dat wordt voor…
10 mei 2023

Gedicht van de week: ‘Sta eens even stil’ (Rolf Captijn)

Radio Lelystad plaatst wekelijks een ‘Gedicht van de Week’ van een Lelystedeling. Er loopt namelijk…

Radio Lelystad: de hele dag dichtbij! | Ook op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter